'หมอชนบท'จ้องล้ม12เขตบริการสุขภาพ

Tue, 2013-12-17 09:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรมแพทย์ชนบท สบช่อง'ยุบสภา' หนุนรัฐบาลชุดใหม่รื้อแผน'ปฏิรูประบบสาธารณสุข' ชี้หากดันทุรัง 'เมดิคัล ฮับ-12 เขตบริการสุขภาพ'จะยิ่งทำให้รัฐอ่อนแอ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า นโยบายการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ภายใต้การบริหารของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ สธ. อาจสะดุดหลังรัฐบาลยุบสภา ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา หลายนโยบายล้วนนำไปสู่การทำลายระบบสุขภาพ อาทิ นโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือเมดิคัล ฮับ ที่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อีกจำนวนมาก ไม่เหมาะที่จะเน้นให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ ขณะที่นโยบาย 12 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ ที่ให้อำนาจผู้ตรวจราชการ สธ.บริหารจัดการนั้น ยังถือเป็นการรวมศูนย์อำนาจ ไม่ได้ให้ประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

"หากยังเดินหน้าโครงการเมดิคัล ฮับ จะมีแต่ทำให้โรงพยาบาลของรัฐอ่อนแอลง เพราะโรงพยาบาลเอกชนจะดึงบุคลากรของรัฐออกจากระบบ ส่วนการจัดแบ่งพื้นที่บริการสุขภาพออกเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ ที่ผู้บริหาร สธ.ยืนยันมาตลอดว่า เป็นการกระจายอำนาจ แท้จริงคือ การดึงอำนาจมาที่ส่วนกลาง เพราะมีผู้ตรวจราชการ สธ.บริหารจัดการ ดังนั้น รัฐบาลชุดใหม่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยต้องปรับเปลี่ยนให้ระบบบริการสุขภาพเป็นศูนย์กลาง ทำให้ประชาชนได้รับความเสมอภาค" นพ.เกรียงศักดิ์กล่าว และว่า เขตบริการสุขภาพที่ดีจะต้องแยกชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งที่ผ่านมา มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่ซื้อบริการ และมีโรงพยาบาลต่างๆ ทำหน้าที่เป็นผู้ขายบริการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งใหม่ โรงพยาบาลสังกัด สธ.ควรแยกตัวเป็นองค์การมหาชนหรือไม่ นพ.เกรียงศักดิ์กล่าวว่า หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม อาจเกิดคำถามว่าโรงพยาบาลชุมชนจะเป็นองค์การมหาชนได้หรือไม่ ตอบว่าเป็นได้ เหมือนกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ที่เป็นองค์การมหาชน แต่ในการบริหารจัดการไม่เคยไม่มีปัญหา สามารถดูแลตัวเองและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านแหล่งข่าวใน สธ.กล่าวว่า ในการจัด 12 เขตบริการสุขภาพนั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่าเป็นการรวมศูนย์อำนาจ และต้องการกระจายอำนาจไปยังระดับพื้นที่จริง ควรเปลี่ยนชื่อจาก 12 เขตบริการสุขภาพ เป็น 12 เขตสุขภาพแทน โดยทำให้คนในพื้นที่ดูแลกันเอง เพื่อให้การทำงานเป็นอิสระขึ้น และเป็นแนวทางนำไปสู่การจัดตั้งองค์การมหาชนในอนาคต ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องให้โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งเพียงแห่งเดียวแปรรูปเป็นองค์การมหาชน แต่อาจแปรรูปในลักษณะโรงพยาบาลเครือข่ายก็ได้

ขณะที่ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ.กล่าวว่า ยืนยันว่าการจัด 12 เขตบริการสุขภาพยังสามารถเดินหน้าต่อได้แม้จะมีการยุบสภา เพราะเรื่องนี้เป็นเพียงการบริหารจัดการภายในเท่านั้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที 17 ธันวาคม 2556