ประชาคมสธ.หนุนปฏิรูปกระทรวงขนานการเมือง

Wed, 2013-12-18 07:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากมีการออกแถลงการณ์ประชาคมสาธารณสุขฉบับที่ 1 จัดทำข้อเสนอต่อสถานการณ์ความขัดแย้งของประชาชนในชาติ ในวันนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พบปะพูดคุยกับชาวสาธารณสุขหลายกลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตกผลึกความคิดร่วมกัน ประเด็นหลัก คือ จะก้าวข้ามความขัดแย้ง การไม่เป็นคู่ขัดแย้ง เพื่อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการปฏิรูปการเมือง ในประเด็นการเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติอย่างมีธรรมาภิบาล ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง การบริหารหรือการใช้อำนาจอย่างมี ธรรมาภิบาลโปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น

"ส่วนจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ บนเงื่อนไขใด จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูป ล้วนไม่ใช่ประเด็นที่ประชาคมสาธารณสุขจะตัดสิน สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการเมืองด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นและควรทำทันที ในสิ่งที่มี อยู่และทำได้เลย การปฏิรูปในกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งเรื่องธรรมาภิบาลของระบบการแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสมากขึ้น ดังนั้นขอเชิญชวนประชาคมสาธารณสุขให้ข้อคิดเห็น เพื่อการพัฒนาแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ซึ่งจะออกในวันที่ 18 ธ.ค." นพ.วชิระ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 18 ธันวาคม 2556