สธ.ชะลอจ่ายยา'ขรก.'แบบใหม่

Tue, 2013-12-24 19:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอประดิษฐประชุมหารือกรมบัญชีกลางเรื่องขอชะลอการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายยาต้นแบบ-ยาสามัญในระบบสวัสดิการข้าราชการออกไปก่อนจนกว่าจะหารือได้ข้อยุติที่ชัดเจน 

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ประชุมปรึกษาหารือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเรื่องขอชะลอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายยาต้นแบบหรือยาออริจินอล (Original)และยาชื่อสามัญหรือยาเจนเนอริค(Generic)ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่กรมบัญชีกลาง จะให้เริ่มดำเนินการในวันที่ 1 มกราคม 2557 ที่จะถึงนี้

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้รับการประสานจากผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่มเช่น บุคลากรทางการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยปฏิบัติยังไม่พร้อมที่จะเริ่มดำเนินการในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากมีกระบวนการหลายอย่าง ยังไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย มีประเด็นบางจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“หากกรมบัญชีกลางใช้ระเบียบใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2557 อาจทำให้เกิดความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติได้ เนื่องจากระเบียบใหม่ ยังไม่มีการประสานงานติดต่อหรืออธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปรึกษากับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อชะลอการใช้ระเบียบใหม่ไปก่อน จนกว่าจะมีการดำเนินการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อยุติ จึงจะสามารถดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้” นายแพทย์ประดิษฐกล่าว