‘หมอประดิษฐ’หารือกรมบัญชีกลาง ชะลอรูปแบบการจ่ายยาออริจินอล

Wed, 2013-12-25 08:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ประชุมปรึกษาหารือกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเรื่องขอชะลอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายยาต้นแบบหรือยาออริจินอล (Original)และยาชื่อสามัญหรือยาเจนเนอริค(Generic)ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่กรมบัญชีกลาง จะให้เริ่มดำเนินการในวันที่1 มกราคม 2557ที่จะถึงนี้

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้รับการประสานจากผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่มเช่น บุคลากรทางการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยปฏิบัติยังไม่พร้อมที่จะเริ่มดำเนินการในวันดังกล่าวได้เนื่องจากมีกระบวนการหลายอย่าง ยังไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย มีประเด็นบางจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“หากกรมบัญชีกลางใช้ระเบียบใหม่ในวันที่1 มกราคม 2557 อาจทำให้เกิดความสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติได้ เนื่องจากระเบียบใหม่ ยังไม่มีการประสานงานติดต่อหรืออธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปรึกษากับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อชะลอการใช้ระเบียบใหม่ไปก่อนจนกว่าจะมีการดำเนินการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อยุติ จึงจะสามารถดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้”

ที่มา: http://www.naewna.com