ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไทยโพสต์ - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.และเนคเทค)

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพให้การดูแลคนพิการ โดยเฉพาะด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปัจจุบันมีจำนวนคนพิการสะสมในระบบ 1,123,273 คน เป็นคนพิการทางการได้ยิน หรือหูหนวก 166,536 คน หรือ 14.82% ซึ่งได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังไปเพียง 27,302 คน แม้ว่าคนพิการทางการได้ยินจะมีสิทธิ์ได้รับเครื่องช่วยฟังฟรีตามสิทธิประโยชน์ แต่พบว่ายังมีคนพิการกลุ่มใหญ่ที่ยังมีปัญหาในการเข้าถึง เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องนักแก้ไขการได้ยินมีจำนวนน้อย การประเมินและลองใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายใช้เวลานาน การตอบสนองต่อการฟังเสียงไม่เหมือนกัน ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เกณฑ์การเบิกจ่ายมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 13,500 บาทต่อราย สูงกว่าอุปกรณ์สำหรับคนพิการอื่นๆ และในปี 2556 มีการเบิกค่าใช้จ่ายรวม 113 ล้านบาท

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สปสช.จึงได้ร่วมมือกับ สวรส. และเนคเทค ในการพัฒนาระบบบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังไทยสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สวทช.และเนคเทคได้พัฒนาเครื่องช่วยฟังแบบกล่องที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยความร่วมมือของ สวรส. ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยฟังที่ประดิษฐ์โดยคนไทยเอง ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้คนพิการได้รับเครื่องช่วยฟังมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังที่ประดิษฐ์ในประเทศไทยเอง โดย สปสช.สนับสนุนงบประมาณซื้อเครื่องช่วยฟัง 7 ล้านบาท สำหรับ 1,000 เครื่อง เครื่องละ 7,000 บาท

ด้าน ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า เบื้องต้นจะขยายให้คนพิการ 1,000 ราย ได้รับเครื่องช่วยฟังที่ สวทช.และเนคเทคประดิษฐ์เอง 1,000 เครื่อง ผ่านโรงพยาบาลที่ สปสช.ร่วมกับ สวรส.คัดเลือก

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ.สวทช.เนคเทค กล่าวว่า ที่ผ่านมา สวทช.และเนคเทคได้พัฒนาเครื่องช่วยฟังแบบกล่องรุ่น P02 รุ่นอินทิมา (Intima) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งเป็นเครื่องช่วยฟังประสิทธิภาพสูง ราคาประหยัด ออกแบบให้ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ผ่านการทดสอบการใช้งานทางคลินิกตามมาตรฐานสากล มีระบบควบคุมการผลิตตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 จนได้รับเครื่องหมาย CE สามารถวางจำหน่ายได้ในสหภาพยุโรป มีราคาเครื่องละ 7,000 บาท ถูกกว่าเครื่องช่วยฟังนำเข้าจากต่างประเทศครึ่งหนึ่ง ซึ่งโครงการพัฒนาระบบบริการเครื่องช่วยฟังไทยนี้ จะนำไปสู่การส่งเสริมความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังไทย และข้อมูลที่ได้จะพัฒนาเครื่องรุ่นต่อไป รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริการเครื่องช่วยฟังด้วย.

ที่มา: http://www.thaipost.net