โวยหมอสมเกียรติ ใช้ชื่อสวรส.ออกแถลงการณ์หนุนเลือกตั้ง ไม่หารือจนท.

Sat, 2013-12-28 14:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เจ้าหน้าที่สวรส.ทำหนังสือถึงผอ.สวรส. ไม่เห็นด้วยใช้ชื่อองค์กรออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเมือง ชี้ควรหารือภายในก่อน เพื่อเป็นมติขององค์รอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 Facebook ชมรมแพทย์ชนบทได้เผยแพร่เอกสาร “ข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่สวรส. ถึงผู้อำนวยการสวรส.” โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ได้ทำหนังสือถึง ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสวรส. แสดงความไม่เห็นด้วย กับแถลงการณ์ที่ออกในนามของสวรส.เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง(ดูแถลงการณ์ที่นี่)

โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า

ตามที่สวรส.ได้มีแถลงการณ์ข้อเรียกร้องที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ โดยลงท้ายแถลงการณ์ดังกล่าวในนามของ “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” นั้น

เจ้าหน้าที่สวรส.ตามรายชื่อด้านล่างมีข้อเสนอว่า หากสวรส.จะมีความเห็นหรือแสดงจุดยืน โดยเฉพาะเรื่องการเมือง ขอให้ผู้บริหารมีการหารือหรือระดมความคิดเห็นเป็นการภายใน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ เนื่องจากสวรส.เป็นสถาบันทางวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพของประเทศ ดังนั้นการให้ความเห็นเรื่องการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องทัศนคติที่มีความหลากหลาย จึงควรมองอย่างรอบด้านและรอบคอบ เพื่อให้ความเห็นหรือจุดยืนดังกล่าว เป็นแถลงการณ์ที่มาจากมติของคนในองค์กรอย่างแท้จริง จึงขอเรียนความเห็นและข้อเสนอดังกล่าวเพื่อการพิจารณา

ขณะที่ความเห็นของชมรมแพทย์ชนบทต่อกรณีดังกล่าว ได้ระบุว่า “เจ้าหน้าที่จำนวน 42 คนหรือเกือบครบทุกคนในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ตั้งในกระทรวงสาธารณสุข ล่ารายชื่อก่อกบฎต่อผู้อำนวยการ สวรส. สืบเนื่องจากการที่ ผอ.ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ออกแถลงการณ์ในนามองค์กรหนุนเลือกตั้ง 2 ก.พ. โดยไม่เคยมีการจัดการประชุมหารือใดๆให้เป็นมติขององค์กร แต่ใช้อำนาจ ผอ.ออกแถลงการณ์เองในนามองค์กร ทั้งๆที่คนในองค์กรไม่มีใครเอาด้วย บุคลากรใน สวรส.ทุกคนล้วนเป็นมืออาชีพในการจัดการงานวิจัย ไม่ต้องการให้ ผอ.เอาองค์กรไปรับใช้การเมือง หากออกแถลงการณ์ในนามตนเองที่ไม่มีเครดิตเหลือแล้วเพราะลักลอกงานวิชาชีพคนอื่นจนถูกสอบถูกลงโทษอันนั้นไม่มีใครว่า แต่การเอาชื่อองค์กรมารับใช้เชลียร์นาย รมต.ประดิษฐที่แต่งตั้งให้นั้น คนในองค์กรจึงรับไม่ได้ ออกมาเปิดหน้าชกปกป้องศักดิ์ศรีของ สวรส. สุดยอดครับชาว สวรส. ชาวแพทย์ชนบท ชาวโรงพยาบาลชุมชน และชาวสาธารณสุขทั่วประเทศขอชื่นชมและเป็นกำลังใจครับ เมื่อรัฐบาลไปแล้ว ผอ.สมเกียรติคงต้องม้วนเสื่อกลับบ้านไปพร้อมกับ รมต.ประดิษฐเป็นแน่แท้ สวรส.สู้ๆๆ นับถือในความกล้าหาญ นับถือจริงๆครับ”