ห่วงสุขภาพ ชุมนุมยืดเยื้อ หวั่นเชื้อโรคแพร่กระจาย

Tue, 2014-01-07 19:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมการแพทย์ห่วงสุขภาพผู้ชุมนุม หลังชุมนุมยืดเยื้อ หวั่นเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ แนะ ควรหาสถานที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 57 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขสาธารณะภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่วนหน้า กรณีชุมนุมทางการเมือง กระทรวงสาธารณสุขได้แสดงความเป็นห่วงกลุ่มผู้ชุมนุม ที่มีการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยกล่าวว่า การชุมนุมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก ความสะดวกสบาย เครื่องอำนวยความสะดวกมีไม่ครบเหมือนอยู่ที่บ้าน อาจจะส่งผลต่อสุขภาพ ที่เกิดจากโรคประจำตัวหรือร่างกายอ่อนแอ ต้องเพิ่มความระวังโรคแทรกซ้อน ซึ่งโรคที่มักพบได้บ่อย คือ โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอด ไข้หวัด วัณโรค เมื่ออยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในระยะเวลานาน จะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อจะมีอาการไอ เจ็บคอ จากเชื้อแบคทีเรีย มีน้ำมูก ส่วนวัณโรคจะเป็นการไอเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วิธีการป้องกันสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุม ควรเลือกหาสถานที่โล่งโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก เวลาไอหรือจามควรปิดปากปิดจมูก และอีกหนึ่งโรคที่มักมากับสถานการณ์ที่มีคนจำนวนมากอยู่รวมกัน คือ โรคทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง โดยการกินร้อนช้อนกลาง เป็นวิธีป้องกันสำหรับการทานอาหารร่วมกัน แต่กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเมื่ออยู่ในพื้นที่ชุมนุม ส่วนโรคเครียด โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นจากความเครียด ความกดดันของกลุ่มผู้ชุมนุม ทางกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมจิตแพทย์และอาสาสมัคร ลงพื้นที่เพื่อดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมที่ชุมนุมเกิน 2 สัปดาห์