ประชาคมสธ.แถลงการณ์ ฉ.3 ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง จี้รัฐบาลลาออกทันที ยันไม่ร่วมทำงานด้วย

Thu, 2014-01-09 21:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประชาคมสาธารณสุขออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 ยืนยันต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ชี้รัฐบาลหมดความชอบธรรม ยันไม่ร่วมทำงานด้วย ต้องลาออกทันที ยันพร้อมดูแลประชาชนตามจริยธรรม ลั่นจะแสดงออกทุกวิถีทางเพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าว ชวนทุกกระทรวงออกมาร่วมกัน 
       
วันนี้ (9 ม.ค.) ผู้ ประชาคมสาธารณสุขออกแถลงการณ์ประชาคมสาธารณสุข ฉบับที่ 3 มีใจความดังนี้

การประชุมประชาคมสาธารณสุขในวันนี้ จากทุกสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่า สถานการณ์บ้านเมือง รัฐบาลมีปัญหาด้านความโปร่งใส ไม่ยอมรับอำนาจของตุลาการ แทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติ เกิดความแตกแยกของสังคม มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรง และส่งผลต่อความบาดเจ็บล้มตาย ที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

1.ประชาคมสาธารณสุขขอย้ำจุดยืนที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง

2.ประชาคมสาธารณสุข เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยทันที เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นกลางและยุติธรรม  

3.ประชาคมสาธารณสุขมีความเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรม ในการบริหารประเทศแล้ว จึงยืนยันที่จะไม่ทำงานกับรัฐบาลชุดนี้

4.ประชาคมสาธารณสุขยืนยันที่จะทำงาน ให้บริการดูแลประชาชนบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มที่โดยไม่เลือดปฏิบัติ

และ 5.ประชาคมสาธารณสุขพร้อมที่จะแสดงออกทุกวิถึทาง เพื่อยืนยันจึดยืนดังกล่าว และขอเชิญชวนประชาคมทุกกระทรวง ทบวง กรม ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกัน 

ทั้งนี้ ประชาคมสาธารณสุขประกอบไปด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมต่างๆ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนสหวิชาชีพ 16 ชมรม