หมอชาญวิทย์จวกประชาคมสธ.แอบอ้างชื่อขรก.เลือกข้างการเมือง

Fri, 2014-01-10 20:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอชาญวิทย์ รองปลัดสธ.แจงประชาคมสาธารณสุข แอบอ้างชื่อข้าราชการ ออกแถลงการณ์เลือกข้างทางการเมือง ยันข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัย ชี้ทำได้ในนามส่วนตัวเท่านั้น

ภายจากที่ประชาคมสาธารณสุขได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเรียกร้องใน 5 ข้อ คือ 1. ประชาคมสาธารณสุขขอย้ำจุดยืนที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง  2.ประชาคมสาธารณสุข เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยทันที เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นกลางและยุติธรรม 3. ประชาคมสาธารณสุขมีความเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรม ในการบริหารประเทศแล้ว จึงยืนยันที่จะไม่ทำงานกับรัฐบาลชุดนี้ 4.ประชาคมสาธารณสุขยืนยันที่จะทำงาน ให้บริการดูแลประชาชนบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มที่โดยไม่เลือดปฏิบัติ และ 5.ประชาคมสาธารณสุขพร้อมที่จะแสดงออกทุกวิถีทาง เพื่อยืนยันจุดยืนดังกล่าว และขอเชิญชวนประชาคมทุกกระทรวงทบวง กรม ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกัน

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ของวันที่ 10 ม.ค. พบว่ามีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ข่าวว่าผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขออกแถลงตอบโต้ประชาคมสาธารณสุข พร้อมทั้งมีตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงด้วย โดยเนื้อข่าวที่อ้างว่าเป็นแถลงการณ์ ระบุว่า “ข้าราชการทุกคน ทุกตำแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และอยู่ในระเบียบวินัยของข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งต้องธำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง มีจรรยาบรรณที่จะดูแลประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ การเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ ต้องไม่มีการแอบอ้างชื่อต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยหรือมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงไม่สมควรที่จะอ้างตำแหน่ง ไม่ใช้สถานที่ราชการ รวมทั้งทรัพยากรของทางราชการไปใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง"

แต่เมื่อทำการสืบค้นกลับไม่พบแถลงการณ์ในนามของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด!

ระหว่างที่ยังไม่สามารถติดต่อสัมภาษณ์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. และนพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ.ได้ เพื่อความชัดเจน Hfocus ได้สอบถามไปยัง นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ยืนยันกลับมาว่า ไม่รู้เรื่องการออกแถลงการณ์ทั้งในส่วนของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของประชาคมสาธารณสุข ฉบับที่ 3 แต่ในกรณี แถลงการณ์ในนามของประชาคมสาธารณสุข ตั้งแต่ฉบับแรกมีรายชื่อผู้เข้าร่วมชัดเจนคือ ปลัดสธ.รองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการ อธิบดีกรม และผู้แทนสหวิชาชีพสธ. 16 สาขา

นพ.ชาญวิทย์ ยืนยันหนักแน่นว่า นั่นเป็นการแอบอ้าง เพราะว่ามีแถลงการณ์ของอธิบดีกรมต่างๆ ออกมาอยู่แล้วว่าแถลงการณ์ของประชาคมสาธารณสุขเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อธิบดีกรมต่างๆ ไม่รู้เรื่องด้วย แม้กระทั่งแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ตนก็ไม่ทราบแถลงการณ์ประชาคมสาธารณสุขฉบับที่ 1 ก็ไม่เคยรู้เรื่อง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สะท้อนทัศนคติส่วนตัวให้ฟังว่า ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขไม่น่าที่จะเอาเวลาราชการ เอาสถานที่ราชการ เอาทรัพยากรของราชการไปใช้แสดงจุดยืนทางการเมือง โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ ไม่ควรเอาเป็นเครื่องการันตีความเห็นทางการเมือง ตามที่ระเบียบปฏิบัติของข้าราชกาชการพลเรือนกำหนดไว้  ถ้าจะทำก็ต้องทำในนามส่วนตัว เพราะข้าราชการต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน และต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัย และเรื่องนี้มีพระบรมราชโองการให้ยุบสภาแล้ว พร้อมกับจัดให้มีการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 2557 โดยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ข้าราชการก็ยิ่งต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการ ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีใครไปออกแถลงการณ์ในนามข้าราชการซึ่งทำไม่ได้อยู่แล้ว และเท่าที่สอบถามจากอธิบดีกรมต่างๆ ซึ่งเคยออกแถลงการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2556 พบว่าต่างก็ไม่เห็นด้วยที่แวดวงสาธารณสุขจะออกมาเลือกข้างทางการเมือง

“ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าไม่ควรมีแถลงการณ์อะไรเลยเพราะว่าข้าราชการไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ควรใช้สถานที่ราชการไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ดังนั้นข้าราชการเรามีจริยธรรมที่ต้องดูแลประชาชนทุกคน ส่วนแถลงการณ์ตอบโต้ที่เพิ่งออกมานั้นตนยังไม่เห็น แต่โดยนัยยะแล้วไม่เห็นด้วยเพราะข้าราชการสธ.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามวินัย ถ้าใครจะเข้าไปทำไปอ้างอย่างไรก็ขอให้ทำในนามส่วนตัว ไม่ควรใช้ตำแหน่งไปทำอย่างนั้น” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว และยังตบท้ายด้วยว่าตอนนี้จะต้องดูว่าใครเป็นคนออกแถลงการณ์ ออกมาด้วยเจตนารมณ์อะไร ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล้า

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม