เครือข่ายอาสาทางการแพทย์ฯ ร้อง รมว.สธ.ลาออก

Sun, 2014-01-12 22:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แถลงการณ์เครือข่ายอาสาทางการแพทย์ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 4 ประกาศยืนหยัดสู้ร่วมกับ ปลัด สธ. พร้อมเรียกร้องให้ รมว.สาธารณสุข ลาออกจากตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

ตามที่รัฐบาลรักษาการของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังคงยืนกรานที่จะจัดให้มีการเลือก ตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 2557 และปฏิเสธการปฏิรูปประเทศโดยตัวแทนจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง อีกทั้งไม่ยอมลาออกจากการรักษาการ เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในการปฏิรูปประเทศ ส่งผลให้มีมวลมหาประชาชนออกมาต่อต้านรัฐบาล และคัดค้านการเลือกตั้งในหลายพื้นที่ แต่แทนที่รัฐบาลรักษาการจะตระหนักและแก้ปัญหาที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นอย่างสันติวิธีและด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติ กลับตอบโต้ด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริง และดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนผู้มาชุมนุม ทำให้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

พฤติกรรมดังกล่าวทำให้กระแสการต่อต้านรัฐบาลได้แผ่ขยายกว้างขึ้นในทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานภาครัฐเมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และชาวกระทรวงสาธารณสุขได้ออกแถลงการณ์ และมีมติร่วมกันให้มีการปฏิรูปประเทศ ก่อนการเลือกตั้ง ให้รัฐบาลรักษาการลาออก และจะไม่ปฏิบัติงานให้กับรัฐบาลรักษาการ ที่ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ แต่แทนที่จะพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและเห็นแก่ประโยชน์ของชาติและประชาชน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลับมีคำสั่งให้ ศอรส.สอบสวนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ต่างจังหวัด เตรียมเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลปกป้องและให้รักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมชุมนุมในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2557

นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งลงวันที่ 10 ม.ค. 2557 ห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขลาหยุดราชการทุกประเภท ยกเว้นการลาป่วยและห้ามเดินทางไปราชการต่างจังหวัด โดยมุ่งขัดขวางแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ให้เดินทางมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มาชุมนุมที่กรุงเทพมหานครอย่างไร้จริยธรรมและไม่คำนึงถึงความทุกข์ยาก เจ็บป่วยของพี่น้องประชาชน

เครือข่ายฯ จึงขอแสดงจุดยืนร่วมกันดังนี้

1. เครือข่ายฯ ขอคารวะ ชื่นชม และสนับสนุนการแสดงพลังเพื่อปกป้องประเทศชาติของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและขอแสดงความเคารพ ชื่นชม และให้กำลังใจปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อการตัดสินใจที่กล้าหาญ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและเสียสละเพื่อประเทศชาติในครั้งนี้ เครือข่ายฯ พร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้รักชาติตลอดไป

2. ขอให้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการดำเนินการที่ไม่ชอบธรรมสร้างความเสื่อมเสียต่อวงการสาธารณสุข และไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนร่วมชาติ

3. ขอให้รัฐบาลรักษาการ หยุดการกระทำหรือสนับสนุนการกระทำที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนผู้มาชุมนุมโดยบริสุทธิ์และเป็นไปตามสิทธิ์ของพลเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

4. ขอให้รัฐบาลรักษาการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะมีการปฏิรูปประเทศแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สงบในประเทศที่นับวันจะขยายตัวและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

5. เครือข่ายฯ ขอยืนยันตามแถลงการณ์ของเครือข่ายฯ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2556 ที่ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรักษาการลาออกโดยทันที เพื่อความเป็นกลางในการปฏิรูปประเทศ และขอให้มีการจัดตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและกำหนดให้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อไปเครือข่ายอาสาทางการแพทย์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย12 ม.ค.2557

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม