แนะรวมกองทุนสุขภาพ

Mon, 2014-01-20 11:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ข่าวสด - นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กล่าวว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หากพิจารณาแล้วจะพบว่านโยบายลดความเหลื่อมล้ำยังไม่มีอะไรใหม่ จะมีเรื่องนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกสิทธิ แต่ยังมีปัญหาในแง่การปฏิบัติจริง ตรง ร.พ.เอกชนบางแห่งเก็บเงินผู้ป่วยอยู่ ซึ่งต้องมีการแก้ไข แม้แต่นโยบายฝากท้องฟรีทุกสิทธิก็เช่นกัน ข้อเท็จจริงฝากท้องได้ทุกสิทธิจริง แต่อัตราการจ่ายเงินของแต่ละกองทุนต้องจ่ายให้ ร.พ.กลับไม่เท่ากัน ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยโดยตรง แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เท่ากันในภาพของระบบการบริหารจัดการ

นพ.พงศธรกล่าวอีกว่า เรื่องลดความเหลื่อมล้ำการบริการสาธารณสุข อยากเสนอ 3 ประเด็น คือ 1.สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียมจริงๆ ในทุกกองทุน ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2.อัตราการจ่ายเงิน หรือการจ่ายเงินชดเชย ให้ ร.พ. ต้องเหมือนกัน

และ 3.ในส่วนของผู้ป่วยถ้าต้องจ่ายหรือไม่จ่ายเงินก็ต้องเหมือนกัน คือ ผู้มีสิทธิประกันสังคม ปัจจุบันยังต้องจ่ายเงินให้กองทุน แต่ผู้ป่วยสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค และสิทธิสวัสดิการข้าราชการกลับไม่ต้องจ่าย หากเป็นไปได้ต้องไม่จ่ายเหมือนกัน คือ ต้องรวมสามกองทุนสุขภาพภาครัฐอยู่ด้วยกัน ลดความเหลื่อมล้ำ

ที่มา--ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--