ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 29 มกราคม นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมกับ ศ.บารอน ปีเตอร์ ปิย็อต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร (London School of Hygiene & Tropical Medicine: LSHTM) ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี

นพ.วินัยกล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเน้นการทำวิจัย การช่วยเหลือด้านวิชาการในประเด็นนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการร่วมจัดประชุมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศอังกฤษ

ศ.บารอน ปีเตอร์ ปิย็อต กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศอังกฤษอยู่ระหว่างการปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศ

สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้จัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อดูแลประชาชน และความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการสร้างบทบาทด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยในเวทีสุขภาพ โลกด้วย

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 31 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--