10 เรื่องน่ารู้วันมะเร็งโลก

Mon, 2014-02-03 19:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ในโอกาสวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกดังนี้

1.มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลกปีละ 7.6  ล้านคน

2.ร้อยละ 30 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต 5 ประการคือ การสูบบุหรี่  การดื่มสุรา  การกินผักและผลไม้น้อย  การขาดการออกกำลังกายและน้ำหนักตัวเกิน

3.การใช้ยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเกิดมะเร็ง  คิดเป็นร้อยละ 22 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลก หรือ 1,672,000  คนต่อปี

4.การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง 12 ชนิด  ตั้งแต่  ช่องปาก  ลำคอและกล่องเสียง  หลอดลมและปอด  หลอดอาหาร  กระเพราะอาหาร  ลำไส้ใหญ่  เม็ดเลือดขาว  ตับ  ตับอ่อน  ไต  กระเพาะปัสสาวะ  ปากมดลูก

5.ร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากยาสูบ

6.จำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งในปี ค.ศ.2008

-          มะเร็งปอด                            1.37        ล้านคน

-         กระเพาะอาหาร                    736,000  คน

-         ตับ                                          695,000  คน

-         ลำไส้ใหญ่                              608,000  คน

-         เต้านม                                    458,000  คน

-         ปากมดลูก                             275,000  คน

ในจำนวนนี้มีเพียงมะเร็งเต้านมที่ไม่ได้เป็นผลจากการสูบบุหรี่

7.จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเป็น 13.1  ล้านคนต่อปีในปี ค.ศ.2030

8.มากกว่าร้อยละ 30 ของการเสียชีวิตจากมะเร็งป้องกันได้ โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและปรับวิถีการใช้ชีวิต  อาทิ

-          ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา

-         เพิ่มการกินผักและผลไม้

-         ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

-         ควบคุมไม่ให้น้ำหนักตัวเกิน

-         หลีกเลี่ยงมลพิษในอากาศและในบ้าน

9.การสังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะเป็นอาการแรกเริ่มของมะเร็ง

อาการไอเรื้อรัง  ไอมีเลือดออก  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง

มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์

มีแผลเรื้อรังในปาก  ลำคอ

คลำก้อนได้ที่เต้านม

10.มะเร็งที่รักษาหายขาดได้

มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งช่องปาก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรก

มะเร็งเม็ดเลือดแดง และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็ก