ตั้งเป้าลดเด็กภาวะทุพโภชนาการปีละ 20%

Tue, 2014-02-04 13:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสงรมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ได้มีการหารือถึงกองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับงบประมาณ 6,000 ล้านบาท และให้นำดอกผลมาบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและการส่งการทำกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติให้ปรับเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากรายละ 13 บาท เป็น 20 บาททางศธ.จึงได้นำมาปรับเพื่อจัดสรรอาหารให้เด็กและการปรับตำรับอาหาร การจัดรายการอาหารเป็นคู่มือตำราอาหารให้แก่โรงเรียนของนักเรียน

นอกจากนี้จะทำแผนปฏิบัตการให้นำดอกผลจากกองทุนโครงการมาใช้ในปีการศึกษา 2557 หลายโครงการ เช่น โครงการการพัฒนาโภชนาการและระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ นายจาตุรนต์ขอให้เร่งดำเนินการโครงการต่างๆและควรเร่งสำรวจว่าในภาคไหน พื้นที่ใดที่นักเรียนยังมีภาวะทุพโภชนาการอยู่ เพื่อให้โรงเรียนมีการเสนอโครงการขอรับการอุดหนุนโดยเร่งด่วน ซึ่งอาจจะให้เขตพื้นที่การศึกษาช่วยกันติดตามโรงเรียนด้วย

ปลัดศธ.กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานว่า กำลังปรับระเบียบกองทุนโครงการเพื่อให้สามารถใช้ดอกผลเงินกองทุนนี้มาใช้ได้ในระดับอนุบาลและมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากในปัจจุบันใช้ได้เฉพาะในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น โดยหากดำเนินการได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้จะต้องดูว่าจะปรับระเบียบเพิ่มเติม เพื่อหาช่องทางที่จะให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการส่งเสริมอาหารกลางวัน

"จากข้อมูลที่ สพฐ.รายงานพบว่า เด็กที่อยู่ในสภาวะทุพโภชนาการทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 3.5 ล้านคน เด็กในสภาวะนี้อาจหมายถึงได้รับอาหารไม่ครบจนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือได้รับอาหารมากผิดปกติจนผิดสัดส่วนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเด็กที่ขาดอาหารหมายถึงอาจจะได้รับอาหารไม่ครบประมาณหรือไม่ได้รับอาหารกลางวัน 1.8 ล้านคน ทั้งนี้มีแนวโน้มของเด็กสภาวะทุพโภชนาการจะลดลง แต่นายจาตุรนต์มีนโยบายว่าควรจะลดจำนวนประมาณปีละ 20% หรืออาจมากกว่านั้นเพื่อให้เด็กเหล่านี้หมดไป"นางสุทธศรี กล่าว

ที่มา--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 5 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--