สธ.ผลักดัน “ปูนบำเหน็จให้พยาบาล” ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

Wed, 2014-02-05 18:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เผยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีบุคลากรที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้ป่วย 4,315 คน  เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 21 คน พิการ 12 คน ระบุพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีได้รับความเสียหายมากที่สุดเกือบร้อยละ 50 เตรียมเสนอสภาพยาบาล ผลักดันรัฐบาลให้ปูนบำเหน็จบุคลากรสาธารณสุขที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เหมือนตำรวจ ทหาร

ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีผู้ให้บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ให้สัมภาษณ์ว่า ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2547เป็นต้นมา มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพจากการให้บริการแก่ผู้ป่วย ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18(4)  จำนวน 4,315 คน เฉลี่ยปีละ 432 คน แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เป็นการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีทั้งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 21 คน พิการ 12 คน บาดเจ็บ 3,500 กว่าคน เกือบร้อยละ 50 เป็นพยาบาลวิชาชีพ

ดร.กาญจนา กล่าวว่า ในจำนวนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร เกิดจากอุบัติเหตุรถส่งต่อผู้ป่วย จำนวน 13 ราย ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ 3 ราย ติดเชื้อ 3 ราย จากคลื่นยักษ์สินามิ 2 ราย โดยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถส่งต่อผู้ป่วยเป็นพยาบาล 5 ราย พนักงานขับรถ 5 ราย ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 ราย และในกรณีของการติดเชื้อเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร เป็นพยาบาล 2 ราย และพนักงานทั่วไป 1 ราย

ดร.กาญจนา กล่าวต่อว่า หากดูในภาพรวมของบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด  พบว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้ป่วยรุนแรงและมีจำนวนมากที่สุดมาโดยตลอด เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเสียหาย ทั้งการเสียชีวิต พิการ และเจ็บป่วย สำนักการพยาบาล จะทำรายงานสภาพปัญหาความทุกข์ร้อนของบุคลากรฯ รายจังหวัด เพื่อเสนอผู้ตรวจราชการในเขตบริการสุขภาพให้มีการดูแลในการประกันชีวิต และการประกันสุขภาพ หรือเพิ่มเติมสวัสดิการ รวมทั้งการเยียวยาที่นอกเหนือจากการรับเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  และเตรียมเสนอสภาพยาบาล เพื่อผลักดันรัฐบาลให้ปูนบำเหน็จบุคลากรสาธารณสุขที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เหมือนตำรวจ ทหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดในปีงบประมาณ 2556 มีผู้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ 532 คนจาก 71 จังหวัด แยกตามกลุ่มวิชาชีพดังนี้ คือพยาบาลวิชาชีพ 245 คน รองลงมาคือผู้ช่วยเหลือคนไข้ 123 คน แพทย์ 33 คน เภสัชกร 6 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 8 คน คนงาน-พนักงานเปล 38 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ 79 คน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต 3 คน พิการ 4 คน ติดเชื้อวัณโรค 191 คน นอกจากนี้ยังถูกผู้ป่วยทำร้ายร่างกาย 173 คน