ลูกจ้างสธ.รอเก้อ ยังไม่บรรจุ 7,500 ขรก. ทำพกส.อดค่าจ้างเพิ่ม 1.2 เท่า

Thu, 2014-02-06 18:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองปลัด สธ.เผย กกต. ยังไม่ให้คำตอบเรื่องการบรรจุข้าราชการ 7,500 อัตรา ทำ พกส.อดค่าจ้างมากกว่าข้าราชการ 1.2 เท่าไปด้วย

ที่กระทรวงสาธารณสุข- นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลเป็นข้าราชการ ว่า จากการสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขตามกรอบอัตรากำลังปี 2557 จำนวน7,500 อัตราสามารถทำได้หรือไม่นั้น จนถึงขณะนี้ทาง กกต.ยังไม่ได้ให้คำตอบกลับมา ส่วนตัวคาดว่าน่าจะดำเนินการต่อได้หลังจากมีรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว เพราะการนำเรื่องเข้าพิจารณาในครม.จะต้องผ่านความเห็นชอบของหลายหน่วยงาน อาทิ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงบประมาณ ซึ่งไม่รู้ว่าหน่วยงานกลางเหล่านี้พร้อมจำดำเนินการหรือไม่ แต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้นพร้อมที่จะดำเนินการอยู่แล้ว

นพ.วชิระ กล่าวว่า การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวข้าราชการจะมีผลต่อเนื่องไปยังค่าตอบแทนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เพราะการเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะใช้เงินบำรุงมาจ่ายค่าตอบแทน เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการแล้วค่าตอบแทนคนเหล่านี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ทำให้เงินบำรุงของโรงพยาบาลเหลือมากพอที่จะนำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ พกส.ในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ พกส.สายวิชาชีพที่ก่อนหน้านี้ สธ.เคยระบุว่าว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าการเป็นข้าราชการ 1.2 เท่า  แต่เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถบรรจุข้าราชการได้ทำให้พกส.ที่เพิ่งจะบรรจุไปได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่มาก บางหน่วยก็สามารถให้ค่าตอบแทนได้ตามที่รับปาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของแต่ละโรงพยาบาลเอง ตรงนี้ต้องทำใจเพราะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

“ค่าตอบแทนอัตราที่มากกว่าข้าราชการ 1.2 เท่า ยังมีความเป็นไปได้อยู่ เพราะโดยระเบียบแล้วโรงพยาบาลสามารถขึ้นค่าตอบแทนพนักงานได้ในช่วงปลายปี ตอนนี้บางโรงพยาบาลก็สามารถให้ได้ แน่นอนว่าอาจจะได้ไม่เต็มหน่วย ขึ้นอยู่กับสถานะของโรงพยาบาล แต่คิดว่าถ้ารออีก 6-8 เดือน ถ้าพอมีเงินก็สามารถขึ้นค่าตอบแทนได้” รองปลัดสธ.กล่าว