หมอไม่สนกฎหมาย-จี้ปูออก

Wed, 2014-02-12 11:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ข่าวสด - เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ก.พ. ที่แพทยสภา กลุ่มเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน คณบดีเภสัชศาสตร์ 6 สถาบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 2 สถาบัน นายกสภาวิชาชีพ 7 สถาบัน และประชาคมสาธารณสุขร่วมกันแถลงการณ์ และจดหมายเปิดผนึกเพื่อส่งถึงนายกรัฐมนตรี โดยมีคณบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประธานราชวิทยาลัย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนชมรมต่างๆ เข้าร่วมการแถลงข่าว

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า นับตั้งแต่รัฐบาลผลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผ่านสภา จนเกิดกระแสการต่อต้านอย่างรุนแรง นำไปสู่การประกาศ พ.ร.ฎ.ยุบสภา และรัฐบาลรักษาการ ยังคงทำหน้าที่แต่สถานการณ์ภายในประเทศเกิดความวุ่นวาย มีความแตกแยกอย่างรุนแรงรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บ และสูญเสีย ตลอดจนถึงกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ

จากประเด็นทั้งหมด หากนายกฯ และคณะรัฐมนตรียังรักษาการอยู่ คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาและทำให้เกิดความสงบขึ้นได้ จึงขอให้นายกฯลาออกจากรักษาการ เปิดให้เกิดการหานายกฯคนกลางเข้ามาแก้ปัญหา

รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า แพทย์เป็นกลุ่มที่จะยึดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่แค่กฎหมาย กลุ่มคนที่บริหารประเทศ เป็นผู้นำ จำเป็นต้องมีจริยธรรมประกอบด้วย นอกเหนือจากการทำตามกฎหมาย

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม