กลุ่มเพื่อนสธ.และกลุ่มแพทย์ปชต. แถลงค้านเครือข่ายสธ. ชี้นายกฯคนกลางขัดรธน. จี้หยุดใช้ชื่อสถาบันเคลื่อนไหวการเมือง

Wed, 2014-02-12 18:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กลุ่มเพื่อนสธ.และกลุ่มแพทย์ปชต. ทำจม.เปิดผนึกถึง “ประดิษฐ-ยิ่งลักษณ์ และประชาชน” เรียกร้อง ให้ยุติการอ้างตำแหน่ง ชื่อสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขมาใช้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ชี้ตัวสถาบันควรเป็นกลางทางการเมือง เรียกร้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามรธน. ชี้ข้อเรียกร้องนายกคนกลางที่มาจากการแต่งตั้งขัดกับรัฐธรรมนูญ หยุดใช้ความเดือนร้อนของชาวนาจากจำนำข้าวมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ส่วนเรื่องทุจริตก็ควรตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่มีอคติ และเรียกร้องกกต.จัดเลือกตั้งในเขตที่เหลือโดยเร็ว เพื่อให้ได้รัฐบาลชุดใหม่มาบริหารประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ. กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มแพทย์และผู้รักประชาธิปไตยถึง นำโดย นำนพ.ภีศเดช สัมมานันท์ และนพ.ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน ตัวแทนกลุ่มเพื่อนสาธาณสุขเพื่อประชาธิปไตย

 และ พล.ร.ต. นพ. สมยศ สำราญบำรุง ตัวแทนกลุ่มแพทย์และผู้รักประชาธิปไตย ได้ทำจดหมายเปิดผนึก ลงวันที่ 11 ก.พ. 2557 ถึงนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผ่านไปยัง นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษานายกรัฐมนตรี และถึงประชาชนทุกท่าน โดยเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว ระบุถึงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของกลุ่มดังนี้               

“เนื่องจากข้าพเจ้ากลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอื่นๆทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในสังกัดมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และสังกัดอื่นๆร่วม 800 คนทั่วประเทศ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้

“จึงขอแสดงความเห็นถึงท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านไปยังท่านรักษาการนายกรัฐมนตรี และประชาชน ดังนี้

1.เรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการอ้างตำแหน่ง หรือสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งองค์กรจะมีความคิดเห็นทางการเมืองไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด เพื่อไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่นที่เห็นต่าง และสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขควรเป็นกลางทางการเมือง เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนทุกกลุ่ม

2.ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ที่ห้ามมิให้บุคคลใดเรียกร้อง หรือกระทำการใดเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการลาออก การเรียกร้องรัฐบาลหรือสภาที่มาจากการแต่งตั้ง หรือการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง

3.จากโครงการรับจำนำข้าว รัฐบาลทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการอยู่ทำให้มีปัญหาในการจ่ายเงินชาวนาส่วนใหญ่ซึ่งมีฐานะยากจนมีความเดือดร้อน จึงขอร้องให้ทุกฝ่ายเห็นใจในความเดือดร้อนของชาวนา ไม่ใช้ความเดือดร้อนของชาวนามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง และช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตขอให้มีการตัดสินตามกระบวนการยุติธรรม ไม่มีอคติเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

4.เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตที่ยังเลือกตั้งไม่เสร็จสิ้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 93 ให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบทุกเขตโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เพราะรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจหน้าที่เต็มในการดูแลและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ รวมทั้งปัญหาของชาวนา

และเราเชื่อว่าการหันมาเจรจากันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายผู้ชุมนุม เพื่อให้ได้ข้อตกลงในการปฏิรูปประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะนำไปสู่ความสงบและความเจริญของประเทศชาติได้ในที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

นพ.ภีศเดช สัมมานันท์, นพ.ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน ตัวแทนกลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย

พล.ร.ต.นพ.สมยศ สำราญบำรุง ตัวแทนกลุ่มแพทย์และผู้รักประชาธิปไตย