มติแพทยสภาไม่แสดงความเห็นทางการเมืองในนามแพทยสภา ทำได้ในนามส่วนบุคคล

Thu, 2014-02-13 18:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แพทยสภาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง สุดท้ายได้มติร่วมจะไม่แสดงความเห็นทางการเมืองในนามมติหรือมีแถลงการณ์จากแพทยสภา แต่หากสมาชิกต้องการแสดงออกสามารถกระทำได้ในนามส่วนบุคคล ด้านปลัด สธ.ร่วมประชุมด้วย

เวบไซต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ (13 ก.พ.) ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาประจำเดือน ก.พ. 2557 มีวาระการพิจารณาเรื่อง ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ลงนามแสดงความคิดเห็นร่วมกับประชาคมสาธารณสุขเรียกร้องให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีลาออกจากรัฐบาลรักษาการ ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า 2 ชั่วโมงจึงได้ข้อยุติ โดยกรรมการแพทยสภาซึ่งมีทั้งหมด 52 คน ต่างก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะกรรมการแพทยสภา


       
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ข้อยุติตรงที่ว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกแพทยสภาสามารถกระทำได้ในนามส่วนบุคคล แต่ไม่ใช่ในนามของแพทยสภา ถือว่าเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ และสมาชิกแพทยสภาก็สามารถให้ความเห็นเรื่องการเมืองในนามส่วนบุคคลได้เช่นกัน ทั้งนี้ จะไม่มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เป็นมติของแพทยสภาหรือมีแถลงการณ์แต่อย่างใด