ชี้ไทยติด1ใน22ของโลกป่วยวัณโรครุนแรง

Fri, 2014-02-14 09:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สยามรัฐ - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดงาน "กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค"เพื่อประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทุกสังกัดในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กทม. อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันโดยกล่าวว่าไทยยังเป็น 1 ใน22ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงจากการสำรวจทั่วโลกพบมีผู้ป่วย8 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เข้ารักษา 5 ล้านคนส่วนอีก3ล้านคนยังไม่เข้าสู่ระบบรักษา

ทั้งนี้ ไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ8 หมื่นคน และใน กทม. มีผู้ป่วยวัณโรค11,000-12,000 คน ซึ่งมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อวัณโรคและบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารักษา นอกจากนี้ บางรายที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดจึงอาจดื้อยา ยากต่อการรักษา และอาจแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้อื่นได้ ซึ่ง กทม. ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและเฝ้าระวังเนื่องจากใน กทม. มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่แออัดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อมาก รวมถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรจึงเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรค

สำหรับวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยสามารถเข้ารับการตรวจรักษาโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โรงพยาบาลในสังกัด กทม. สอบถามเพิ่มเติมที่กองควบคุมโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักอนามัย กทม. 0-2860-8751-6 ต่อ 504-5

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม