คนไทยมีหมู่เลือดRh-แค่0.3% หญิงหากตั้งครรภ์เสี่ยงแท้ง-ลูกพิการ

Sun, 2014-02-16 12:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สภากาชาดระบุคนไทยมีหมู่เลือด Rh- เพียง 0.3% หมู่เลือดหายาก ชี้หญิงหากตั้งครรภ์ เสี่ยงแท้ง-ลูกพิการ แนะฝากครรภ์ตรวจครรภ์สม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย

น.ส.ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวภายในงาน "รวมพล (ครอบครัว) หมู่โลหิตหายาก ประจำปี 2557" ว่า นอกจากหมู่โลหิต ระบบ  A B O มีเลือดกรุ๊ป A B AB  และ O แล้ว มี ระบบ Rh ด้วย แบ่งเป็น Rh positive (Rh+) และ Rh negative (Rh-) ซึ่งคนที่มีเลือดเป็น Rh+ จะมีสารแอนติเจนดี (AntigenD) อยู่ที่ผิวเม็ดเลือด ส่วนคนที่มีเลือดเป็น Rh- จะไม่มีสารดังกล่าว ทำให้คนที่มีเลือดเป็น Rh- ไม่สามารถรับการถ่ายเลือดจากคนที่เป็น Rh+ ได้เนื่องจากร่างกายจะสร้างภูมิต้านทาน (Antibody D) ขึ้นมา ทำให้รับการถ่ายเลือดได้จากคนที่เป็น Rh-ด้วยกันเท่านั้น คนไทย  99.7% จะเป็นหมู่โลหิต Rh+ มีเพียง 3 ใน 1,000 คน หรือ 0.3% ที่เป็น Rh- ทำให้ Rh-เป็นหมู่โลหิตหายากของเมืองไทย ศูนย์บริการโลหิตฯ จึงจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh negative club) ปัจจุบันมีสมาชิกแค่ประมาณ 5,000 คน จาก 10 จังหวัดเท่านั้น  ซึ่งจะมีการตามกลุ่มคนเหล่านี้มาบริจาคเลือดเป็นประจำทุก 3 เดือน

น.ส.ทัศนีย์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่กลุ่ม Rh- ควรรู้ โดยเฉพาะผู้หญิงคือเรื่องการตั้งครรภ์ หากภรรยามีเลือด Rh- แล้วฝ่ายสามีมีเลือด Rh+แบบ 100% ไม่มียีนแฝง ลูกในท้องจะมีหมู่เลือดเป็น Rh+ ตามพ่อ ซึ่งระหว่างการตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจนเลือดของลูกไหลผ่านรกเข้าไปในร่างกายของแม่ได้ ทำให้ร่างกายของแม่สร้างภูมิต้านทานขึ้นมา จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดงของลูก จนเกิดเป็นสารสีเหลือง โดยปกติร่างกายของแม่จะช่วยขับออกไปได้ แต่หากมีมากเกินไปจะเกาะสมองของเด็ก ทำให้เด็กพิการ นอกจากนี้ ภูมิต้านทานแม่ยิ่งมีมากก็ยิ่งเกิดโอกาสแท้งลูกและตายในครรภ์ได้ การรักษามี 2 ทางคือ 1.ถ่ายเลือดให้ลูกในครรภ์ โดยให้เลือด Rh- แก่เด็ก และ 2.คลอดก่อนกำหนด

"หากโชคดีระหว่างการตั้งครรภ์ไม่เกิดอุบัติเหตุให้เลือดของลูกเข้าไปในร่างกายของแม่แต่ระหว่างคลอดรกต้องฉีกขาดแน่นอน ทำให้เลือดของลูกเข้าไปในร่างกายของแม่ และสร้างภูมิต้านทานขึ้น หากต้องการมีลูกคนที่สองจะต้องรีบให้ยาทำลายเม็ดเลือดแดงของลูกที่เข้าไปในร่างกายแม่ภายใน 3 วัน ก่อนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจึงจะสามารถมีลูกคนที่สองได้ แต่หากร่างกายแม่มีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้ว ไม่แนะนำให้มีลูกอีกเพราะจะเป็นอันตรายต่อเด็กในท้อง หญิงตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์และตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของแม่และเด็ก" น.ส.ทัศนีย์ กล่าว

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 17 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--