หมออนามัยเฮ สธ.เตรียมตั้งกก.บริหารคุ้มครองวิชาชีพ

Sun, 2014-02-23 13:59 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมออนามัยเฮ จ่อได้สภาวิชาชีพสาธารณสุข หลังผลักดันจนสธ.ตั้งกก.บริหารคุ้มครองวิชาชีพครบ

จากกรณีสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขออกมาเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เดินหน้าจัดตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข ให้เป็นไปตามระเบียบในพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมออนามัยทุกคนได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมี แต่จนบัดนี้ สธ.ก็ยังไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากติดปัญหาการตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพที่ยังขาดนิติกรเชี่ยวชาญ 1 คน ซึ่งปลัดสธ.ยังไม่ได้แต่งตั้ง ทำให้เรื่องล่าช้านั้น   

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายทัคคนา สุวรรณไตรย์ เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข   กล่าวว่า  จากปัญหาดังกล่าวตนได้ทำหนังสือเชิญ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เป็นประธานในการประชุมวิชาการสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ที่จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่นพ.ณรงค์ ไม่ได้เดินทางเข้าร่วม โดยมีผู้ตรวจราชการ สธ.มาแทน แต่ได้รับการชี้แจงว่า เรื่องนี้ปลัด สธ.ไม่ได้นิ่งเฉย โดยได้จัดการปัญหาดังกล่าวแล้ว จากเดิมที่ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพ  เพราะยังขาดกรรมการอีก 1 คน คือ นิติกรเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง เนื่องจากตำแหน่งนี้ว่างมานาน ล่าสุด นพ.ณรงค์ ได้ลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการฯขึ้นเป็นครั้งแรก 

"นับเป็นข่าวดีที่จะมีคณะกรรมการฯขึ้นมาบริหารจัดตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหนักงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข หมออนามัยที่ทำงานในพื้นที่ให้มีมาตรฐานการบริการชัดเจนขึ้น เนื่องจากสถิติในปี 2555 พบว่าผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) มีประมาณ 107 ล้านครั้ง และร้อยละ 45 ของการรับบริการในรพ.สต. ไม่ได้รับบริการจากพยาบาลวิชาชีพ หรือแพทย์ เพราะบุคลากรมีจำกัด ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการจะเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข กลุ่มหมออนามัย เป็นต้น ซึ่งไม่มีกฎหมายในการควบคุมมาตรฐานการบริการ ทำให้เป็นปัญหาในแง่ของความเชื่อมั่น รวมไปถึงเมื่อมีการฟ้องร้อง พวกตนก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเลย" นายทัคคนา กล่าว