ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ประณามความรุนแรงต่อเหตุการณ์ปาระเบิดใส่ รพ.มงกุฎวัฒนะ และยืนยันรักษาทุกฝ่าย เรียกร้องยุติการกระทำรุนแรง

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ประณามความรุนแรงต่อเหตุการณ์ปาระเบิดใส่ รพ.มงกุฎวัฒนะ ข้อความดังนี้

"แถลงการณ์เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประณามความรุนแรงที่พุ่งเป้าต่อสถานพยาบาลและองค์กรอิสระ''

ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินมาหลายเดือน ทุกฝ่ายในสังคมได้เรียกร้องให้ป้องกันความรุนแรงทุกรูปแบบ แต่ความรุนแรงในสังคมกลับเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนถึงเหตุการณ์สะเทือนใจที่เด็กไร้เดียงสาต้องเสียชีวิตไปถึง 3 ราย แม้กระนั้น ความรุนแรงก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด

สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ความรุนแรงได้พุ่งเป้าต่อสถานบริการสาธารณสุข ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และองค์กรอิสระ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้ มีการแสดงออกของความรุนแรงในรูปแบบตั้งแต่การปิดล้อม คุกคาม ข่มขู่จะตัดน้ำตัดไฟสถานพยาบาล ไปจนถึงการขว้างระเบิดใส่ ป.ป.ช. และล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 7 มีนาคม 2557 เกิดเหตุการณ์ยิงระเบิด M79 เข้าใส่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ แม้ไม่มีผู้บาดเจ็บ แต่เป็นการก่อเหตุที่คุกคามต่อบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ป่วย และญาติ

การก่อเหตุความรุนแรงที่พุ่งเป้าต่อสถานพยาบาล โดยไม่คำนึงถึงหลักปฏิบัติที่เป็นสากล ที่ถือว่าสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นผู้ให้การดูแลรักษาประชาชนทุกฝ่าย แม้ในยามศึกสงคราม ก็จะไม่มีการโจมตีหน่วยรักษาพยาบาลของข้าศึก ถือเป็นหลักที่ทั่วโลกยึดถือมาช้านาน อีกทั้งหน่วยรักษาพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและการปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ถือเป็นความล้มเหลวของระบบรักษาความสงบสุขของสังคม และเป็นความเลวร้ายของผู้ก่อเหตุที่ขาดจิตสำนึกขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์

การก่อเหตุความรุนแรงที่พุ่งเป้าต่อองค์กรอิสระ ถือเป็นการคุกคามต่อกลไกตรวจสอบถ่วงดุลของประเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมรับการตรวจสอบ ขาดจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ขอประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมา และขอประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่พุ่งเป้าต่อสถานพยาบาลและองค์กรอิสระ

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ขอยืนยันที่จะทำหน้าที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทุกฝ่าย ไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองต่างกันอย่างไร และขอให้ผู้ก่อเหตุความรุนแรงยุติการกระทำดังกล่าว

9 มีนาคม 2557

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข