เครือข่ายผู้รับใช้ปฏิรูปฯ ประณามการข่มขู่-ปลดป้ายต้านรัฐโกงของรพ.

Tue, 2014-03-11 20:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย ออกแถลงการณ์ ประณามการข่มขู่และปลดป้ายต้านรัฐบาลโกงของ รพ.จี้ “ปู” ห้ามปรามนปช.นำคนผิดมาลงโทษ

วันนี้ (11 มี.ค.) เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย โดย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ และนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ออกแถลงการณ์ประณามการข่มขู่และปลดป้ายต้านโกงของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาที่ระยุในแถลงการณ์ว่า จากการที่โรงพยาบาลต่างๆ ได้พร้อมใจกันขึ้นป้ายที่หน้าโรงพยาบาล เพื่อประกาศจุดยืน “ต้านรัฐบาลโกง” และ “ประณามความรุนแรง” โดยมีโรงพยาบาลที่ร่วมรณรงค์ในทุกภาคทุกจังหวัดและทุกระดับ แต่ก็มีการใช้ความเป็นอันธพาลข่มขู่ให้ปลดป้ายหรือเข้ามาปลดป้ายเอง การแสดงออกด้วยการติดป้ายไวนิลเพื่อบอกความเห็นขององค์กร รณรงค์สร้างกระแส แสดงจุดยืนต่อสาธารณะ เป็นการแสดงออกอย่างสันติตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ และสิทธิธรรมชาติในความเป็นมนุษย์ การขับเคลื่อนดังกล่าวแท้จริงเป็นการเปิดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้วยกระบวนทางสันติวิธี ไม่มีความรุนแรงใดๆ ทางกายภาพ แต่แน่นอนว่า ข้อความที่เขียนนั้น ย่อมจะทำให้คนที่โกงและคนที่ใช้ความรุนแรงย่อมรู้สึกเหมือนถูกตำหนิติเตียนวิถีอันธพาลที่บุกปลดป้ายทำลายป้าย หรือข่มขู่ให้โรงพยาบาลปลดป้ายนั้น เป็นพื้นฐานของการก่อความรุนแรงที่สำคัญ เพราะหากเพียงการแสดงด้วยการติดป้าย ยังเกิดความรุนแรงในการตอบโต้ด้วยวิถีอันธพาลแล้ว สังคมไทย และวิถีประชาธิปไตยย่อมไม่ปลอดจากความรุนแรงเป็นแน่แท้
        
ในแถลงการณ์ณ์ระบุอีกว่า เครือข่ายผู้รับใช้ฯ จึงขอประณามการกระทำที่ใช้ความรุนแรงด้วยวิธีการเยี่ยงอันธพาลต่อโรงพยาบาล องค์กรอิสระ และทุกหน่วยงานที่แสดงออกอย่างสันติ และขอเรียกร้องดังนี้ 1.ขอให้รัฐบาลนำผู้กระทำผิดมาลงโทษที่กระทำการปลดป้าย ข่มขู่ ทั้งนี้เพราะมีหลักฐานที่ปรากฏชัดอยู่มากมาย การนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม จะทำให้สามารถหยุดยั้งการข่มขู่คุกคามในพื้นที่อื่นได้ 2.ขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืน ห้ามปราม นปช.ไม่ให้แสดงออกอย่างป่าเถื่อนเช่นนั้น ไม่ปลุกระดม ไม่สร้างความแตกแยกในแผ่นดิน ซึ่งทำให้ยากต่อการนำสันติวิธีเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตในครั้งนี้ อีกทั้งไม่เกิดผลดีต่อการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยดังที่รักษาการนายกรัฐมนตรีกล่าวอ้างอยู่เสมอ