คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรังพุ่ง 8 ล้านคน

Fri, 2014-03-14 08:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เดลินิวส์ - เมื่อวันที่13มี.ค. ที่ รพ.ศิริราชศ.คลินิก นพ.อุดมคชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557ในหัวข้อ“สูงวัย ไตแข็งแรง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของปัญหาโรคไตเรื้อรัง โดยภายในงานมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ กว่า300คน คอยให้คำปรึกษาและบริการตรวจคัดกรองโรคไต พร้อมนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้บนเวที และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า จากข้อมูลล่าสุดพบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน และเพียงแค่ รพ.ศิริราช โรงพยาบาลเดียวมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนต้องล้างไตรายใหม่ประมาณ500คนต่อปี ซึ่งหากรวมผู้ป่วยจากรพ. อื่นๆ ทั่วประเทศ จะมีผู้ป่วยอาการรุนแรงที่ต้องล้างไตต่อปีประมาณ2แสนคน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ในจำนวนนี้ เข้าถึงระบบการรักษาแล้ว8หมื่นคน และขณะนี้มีผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดปลูกถ่ายไตใหม่อีกเกือบ1แสนคนแต่การปลูกถ่ายไต ทำได้เพียงปีละ 400 คนเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งในเรื่องขั้นตอนการผ่าตัดที่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายที่สูง การขาดแคลนผู้บริจาคไต หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เพราะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นต้น แต่ด้วยข้อจำกัดนี้ ขณะนี้ก็มีหลายๆ กองทุนช่วยเหลืออยู่แล้ว เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า30บาท แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าถึงบริการการรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดของโรคนี้

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า โรคไต เป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้ เพียงแค่หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารรสเค็ม อีกทั้งสาเหตุของการเกิดโรคไต ยังมาจากการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดังนั้นผู้ป่วยต้องควบคุมให้ได้ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไตที่แทรกซ้อนตามมา ซึ่งโรคไตวายเรื้อรัง ถือเป็นปัญหาที่สำคัญ การป้องกัน รณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยทางกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.ศริราชและทุก ๆ รพ. ได้มีการรณรงค์ลดการบริโภคเค็มให้ได้ครึ่งหนึ่ง อีกทั้งหากมีผู้ป่วย หรือประชาชนทั่วไปต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไต ก็โทรศัพท์มาสอบถามที่รพ.ได้ตลอดเวลา.

ที่มา: http://www.dailynews.co.th