วัณโรคค้นให้พบ จบด้วยหาย

Sun, 2014-03-16 19:02 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย  รณรงค์ขจัดวัณโรคหมดจากไทย หลังองค์การอนามัยโลกชี้สถานการณ์วัณโรคในไทยในปีพ.ศ.2555 น่าเป็นห่วง ติดอันดับ 18 ใน 22 ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงที่สูงถึงปีละ 80,000 คน โดยเตรียมจัดงาน  เวิลด์  ทีบี  เดย์ 2014 :  เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สืบสาน พระเมตตา เพื่อเมืองไทย ปลอดวัณโรคชูคอนเซปท์ 'วัณโรคค้นให้พบ จบด้วยหาย' ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โซน Feel fit พร้อม เปิดตัว เกียรติกมล ล่าทา ทูตประจำโครงการฯ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า ขณะนี้โรควัณโรคถือว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของโลก โดยเป็นหนึ่งใน 3 โรค อันเป็นเหตุทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตมากที่สุดหากนับรวมโรคเอดส์ และโรคมาเลเรีย

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์วัณโรคทั่วโลกจาก 'องค์การอนามัยโลก' ระบุว่า  แต่ละปีมีผู้ป่วยประมาณ 9 ล้านคน แต่ทั่วโลกมีถึง 3 ล้านคนที่ไม่เข้ารับการรักษา ในขณะที่ประเทศไทยก็มีถึง 30,000 คนที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา ซึ่งถือว่าเสี่ยงมากต่อการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคอย่างมาก

"จากรายงานขององค์การอนามัยโลกใน ปี 2555 พบว่าไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เกิดขึ้นสูงถึงปีละ 80,000 คน และมี 1 ใน 3 ประมาณ 26,000 คน ที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษา ซึ่งประกอบไปด้วยด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ติดเชื้อ HIV  ผู้ให้บริการขับรถสาธารณะ แรงงานข้ามชาติ  ผู้ต้องขังในเรือนจำ และกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่ไทยเปิดประตูสู่เออีซีคือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเขมร พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ที่จะนำพาเชื้อมาแพร่สู่ประชากรไทย ซึ่งปัจจุบันไทยมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 3-3.5 ล้านคน แต่มีรายงานมีผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารับการรักษาเพียง 2,000 รายเท่านั้น"

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อโดย ผู้ป่วยไอ จาม ไม่ปิดปาก ไม่ปิดจมูก ผู้อยู่ใกล้หายใจที่มีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

วัณโรคพบได้ทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่พบมากคือวัณโรคปอด อาการสำคัญของวัณโรคปอด คือไอติดต่อเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเสมหะปนเลือด อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่นไอแห้งๆ หรือมีเสมหะ น้ำหนักลด เจ็บหน้าอก ไข้ต่ำๆ

การตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรค เอ็กซเรย์ปอด วัณโรครักษาหายได้  มียารักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เวลารักษา 6-8 เดือน กินยาครบทุกเม็ด ทุกมื้อ ไม่ดื้อยา ไม่หยุดยาเอง ค่าใช่จ่ายในการรักษา 6 เดือนจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท

แต่หากรักษาไม่ต่อเนื่อง หยุดยาเอง  เกิดอาการดื้อยา ต้องรักษาเป็นปี จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 100,000 บาท และหากดื้อยาระยะสอง  ก็จะใช้เงินเป็นล้านบาทในการรักษาถึง 2 ปี  ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญขจัดโรควัณโรคให้หมดจากประเทศไทยอย่างจริงจัง นพ.สมศักดิ์ กล่าว

สำหรับงาน เวิลด์  ทีบี  เดย์ 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคมนี้  ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า "หลายท่านคงไม่เคยทราบว่า เป็นระยะเวลากว่า 60 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและมีพระเมตตาในการให้ความช่วยเหลืองานด้านวัณโรคในหลายๆ ด้าน เช่น บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือกิจกรรมต่อต้านวัณโรค การสร้างตึกมหิดลวรศานุสรณ์สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ 'ยามเย็น' บรรเลงเพื่อหารายได้ช่วยเหลือโครงการรณรงค์ต่อต้านวัณโรค  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงให้มีการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบพระราชกรณียกิจด้านวัณโรค"

'งานรณรงค์วันวัณโรคสากล' มีกิจกรรมมากมาย เช่น การบรรยายให้ความรู้ การเล่นเกมแจกของรางวัล โปรแกรมการให้บริการทางการแพทย์จากภาครัฐและเอกชน  ลงทะเบียนและเขียนถ้อยคำเทิดพระเกียรติ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจ ความบันเทิงจากศิลปิน รายละเอียดคลิก  www.raksthai.org

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 16 มีนาคม 2557