คุมเข้มหวั่น'เออีซี'ทำโรคระบาดเพิ่ม

Mon, 2014-03-17 09:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เดลินิวส์ - นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58 ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือโรคต่าง ๆ ที่จะติดมากับแรงงานข้ามชาติเนื่องจากพาหะของโรคในประเทศต่าง ๆ มีความร้ายแรงของโรคที่ต่างกันอีกทั้งกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศที่แรงงานมุ่งเข้ามาทำงานหรือใช้เป็นจุดพักเพื่อเดินทางต่อ อาจเกิดการระบาดของโรคมากขึ้น  สำหรับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เช่นวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคกาฬหลังแอ่นซึ่งล้วนเป็นโรคติดต่อที่อันตรายต่อประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงในการเป็นพาหะของโรคมากที่สุดคือ แรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งจะไม่ได้รับการคัดกรองก่อนเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม กทม.ได้จัดทีมแพทย์เพื่อทำการดูแลเฝ้าระวัง โดยปัจจุบันมุ่งเน้นไปยังไซต์งานก่อสร้างต่าง ๆ ที่แรงงานข้ามชาติมักอยู่กันอย่างแออัด และไม่ถูกสุขอนามัยจึงเป็นแหล่งสะสมโรคได้ง่าย นอกจากนี้ กทม.ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลคัดกรองโรคกับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะมุ่งไปยังสนามบินและท่าเรือต่าง ๆ ในการตรวจคัดกรอง และหากพบกลุ่มแรงงานมีอาการของโรค หรือมีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง กทม.ต้องเร่งเข้าสอบสวนโรคทันที.

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 มี.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม