สธ.แจงเหตุไข้หวัด 2009 พุ่ง

Sat, 2014-03-22 13:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวถึงสถานการณ์การกลับมาระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่เกิดจากเชื้อเอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ว่า จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 มีนาคม 2557 พบผู้ป่วยแล้ว 18,290 คน เสียชีวิตแล้ว 18 คน โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาจากเชื้อเอช 1 เอ็น 1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งพบการระบาดในภาคเหนือและใต้ จากการติดตามเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการ ยังไม่พบว่าไวรัสมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ในต่างประเทศพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 เช่นกัน และพบว่าเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ยังไวต่อยาและการรักษาเช่นเดิม

"จากการสืบสวนโรคของกรณีผู้เสียชีวิตพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 25-40 ปี สาเหตุคาดว่าจะมาจากผู้ป่วยไปพบแพทย์ช้า บางรายมีไข้สูง อาการหนักเป็นสัปดาห์จึงค่อยไปพบแพทย์ ขณะที่บางรายแม้พบแพทย์เร็วแต่ให้ ยาช้า ขณะนี้จึงได้ย้ำไปที่สถานพยาบาล ทุกแห่งว่า แพทย์ควรให้ยากับผู้ป่วยทันทีหากตรวจพบว่ามีไข้สูงติดต่อกัน 2 วัน ส่วนมาตรการป้องกันควรใช้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 22 มีนาคม 2557