สปสช.ชงปลัดสธ.ตั้งคกก.สอบฯหลังสตง.พบสสจ.ใช้งบผิดประเภท

Mon, 2014-04-07 11:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มติชน -สตง.พบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 15 แห่งใช้เงินผิดวัตถุ ประสงค์ เลขาธิการ สปสช.ทำหนังสือถึงปลัด สธ.ร่วมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ส่งเรื่อง 2 สัปดาห์ ยังไม่คืบหน้า

เมื่อวันที่ 6 เมษายน แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดปัญหาขึ้นภายในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือฉบับที่ ตผ 0037/3548 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ส่งถึง สธ. และ สปสช. เรื่องการทักท้วงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำหน้าที่สำนักงานสาขาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เรียกว่า สปสช.ระดับจังหวัด โดยพบว่ามีการใช้งบประมาณในงบบัญชี 6 ผิดวัตถุประสงค์จำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้ระหว่างปี 2554-2555 แต่ตรวจสอบพบในปี 2556 โดยมีประมาณ 15 จังหวัด แต่ขณะนี้ สธ. และ สปสช.ยังไม่เปิดเผยจังหวัด และเรื่องก็ยังเงียบ ทั้งที่ สตง.ได้ทำหนังสือให้ทั้ง 2 หน่วยงานแต่งตั่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เนื่องจากพบการใช้เงินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า งบบัญชี 6 คือ 1.งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2.งบตามมาตรา 41 เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 3.งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 4.งบค่าเสื่อม 5.การกันเงินค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายเพื่อบริหารจัดการในระดับจังหวัด ที่น่าสนใจคือ มีประเด็นที่บุคลากรสาธารณสุขบางกลุ่มได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการอบรมบุคลากร และยังมีกรณีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไม่แน่ชัดว่ามีการไปดูงานต่างประเทศหรือไม่ จึงควรตรวจสอบ ไม่ใช่ปล่อยนานร่วม 3 เดือน

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สตง.ทำหนังสือส่งถึง สธ. และ สปสช. เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 15 จังหวัด โดยตนได้ทำหนังสือถึงปลัด สธ.ไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการมีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัด สธ. และจาก สปสช. หากปลัด สธ.ลงนามก็พร้อมจะนัดประชุมพิจารณาเรื่องนี้ทันที แต่ไม่แน่ใจว่ามีการลงนามแล้วหรือยัง ส่วนกรณีการใช้งบผิดวัตถุประสงค์นั้น จริงๆ ไม่เกี่ยวกับการทุจริต แต่อาจมาจากความไม่เข้าใจก็เป็นได้ อย่างกรณีพบว่าบางแห่งอาจมีการนำงบไปใช้ดูงานต่างประเทศนั้น ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย

นพ.วิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งใน 15 จังหวัดที่ถูก สตง.ท้วงติงว่า เรื่องนี้ไม่ทราบ เพราะจริงๆ แล้วยังไม่มีการระบุออกมาด้วยซ้ำว่า 15 จังหวัดนั้นมีที่ไหนบ้าง ตนไม่รู้สึกกังวล เพราะที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณตามระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 7 เมษายน 2557