สธ.ตรวจเข้ม “ขาย-ดื่ม” เหล้าช่วงสงกรานต์ หวังลดอุบัติเหตุ

Fri, 2014-04-11 21:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ. เอาจริง ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มทำผิดกฎหมายช่วงสงกรานต์ เน้นการขาย การดื่มเหล้า ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 10 - 17 เม.ย. หวังลดอุบัติเหตุ
       
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงหยุดยาวสงกรานต์ จะเน้นหนักการป้องกันปัญหาเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร โดยกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัด เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย ออกตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าต่างๆ ทั้งในเมืองและหมู่บ้าน ปั๊มน้ำมัน สวนสาธารณะอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
       
ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตือนร้านค้า ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ สสจ. ทุกแห่ง ช่วงแรกวันที่ 4-9 เม.ย. และช่วงที่ 2 เริ่มหลังเที่ยงคืนวันที่ 10-17 เม.ย. จะส่งทีมสุ่มตรวจร่วมกับพื้นที่ 4 ทีม ได้แก่ ภาคเหนือ ในพื้นที่ จ.ลำพูน เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.เลย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และนครราชสีมา ภาคใต้ที่ จ.ตรัง พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลางในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก หากพบกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
       
นพ.โสภณ กล่าวว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 3 ฉบับ คือพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดห้ามการขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 7 สถานที่ ได้แก่ 1. วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและร้านขายยา 3. สถานที่ราชการ 4. สถานศึกษา 5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6. สวนสาธารณะของทางราชการ 7. การดื่มสุราในรถบนทางสาธารณะ รวมทั้งห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ห้ามขายนอกเวลาที่อนุญาตไว้ 2 ช่วง คือเวลา 11.00 - 14.00 น. และเวลา 17.00 - 24.00 น. และการขายเร่ หรือโฆษณาส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นกฎหมายลูก เรื่องกําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง โดยห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน ฟุตปาท ไหล่ทางในขณะขับรถ หรือโดยสารในรถ หรือบนรถ และ 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 เรื่องห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน
       
“ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องเฝ้าระวังปัญหา หากพบผู้กระทำผิดให้แจ้งที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่ สุรา กรมควบคุมโรค หมายเลข 0 2590 3342 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่ละเว้น เช่น ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขายในที่ห้ามขายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน ฟุตปาท ไหล่ทางในขณะขับรถ หรือโดยสารในรถหรือบนรถ มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในช่วงสงกรานต์ปี 2556 พบผู้กระทำผิด 218 ราย ความผิดอันดับ 1 คือการโฆษณาส่งเสริมการขาย รองลงมาคือขายโดยไม่มีใบอนุญาต และลดแลกแจกแถม” อธิบดี คร. กล่าว