ปลัดสธ.ห่วงภาระบันทึกข้อมูลห้องฉุกเฉิน เตรียมปรับแก้หลังสงกรานต์

Mon, 2014-04-14 19:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ. พอใจการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลในสังกัด ทำได้ดี บุคลากรมีความพร้อมและมีใจเสียสละสูง แต่มีภาระเรื่องระบบการบันทึกข้อมูลรายงานการบาดเจ็บซ้ำซ้อน โดยผู้บาดเจ็บ 1 ราย ใช้ 3ถึง 4 ฐานข้อมูล เร่งปรับแก้หลังสิ้นสุดเทศกาล ให้เหลือรายงานน้อยที่สุด แต่ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ย้ำเตือนประชาชนให้เตรียมตัวกลับหลังฉลองสงกรานต์ นอนหลับให้เต็มอิ่มอย่างน้อย 8ชั่วโมง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่าหวังพึ่งเครื่องดื่มชูกำลัง ไม่สามารถแก้อาการง่วงได้ ควรแวะพักทุก 200 กิโลเมตร 

วันนี้ (14 เมษายน 2557) นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก และโรงพยาบาลลานกระบือ โรงพยาบาลไทรงาม กำแพงเพชร โรงพยาบาลวชิระบารมี โรงพยาบาลสามง่าม และโรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคการจัดบริการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า จากการรายงานของทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่ตรวจเยี่ยมทั้งระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์ พบว่าสามารถให้การดูแลผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างดี  เนื่องจากบุคลากรมีความพร้อมและมีใจที่เสียสละสูงน่าชื่นชม ในด้านจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรช่วงสงกรานต์ปีนี้ลดลงกว่าปีที่แล้ว ยอดการโทรแจ้งเหตุเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่หมายเลข 1669 เพิ่มขึ้นจากปกติเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-5 ครั้ง  ทีมแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินออกปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจากปกติร้อยละ 30นำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารักษาในโรงพยาบาลประมาณ 1ใน 3 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด 

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินทุกแห่งขณะนี้ จัดเวลาทำงานส่วนหนึ่งมาจดบันทึกลงรายงาน โดยผู้บาดเจ็บ 1 ราย จะต้องบันทึก 3-4 ฐานข้อมูลรายงาน เช่นข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง ข้อมูลอาการผู้ป่วย และรายงานเฉพาะช่วง 7วันเทศกาลในขณะที่จะต้องให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไปด้วย กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งแก้ไข โดยจะปรับระบบรายงานให้เหลือน้อยที่สุดแต่สามารถนำข้อมูลไปได้ในการประเมินปัญหาและวางแผนแก้ไขได้อย่างครอบคลุมทั้งในหน่วยงานในพื้นที่ หน่วยงานวิชาการ ส่วนกลางหรือกระทรวงอื่นด้วย จะประชุมหลังจากผ่านเทศกาลไปแล้ว     

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ประชาชนจะเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ซึ่งคาดจะเริมทยอยกลับในวันที่ 15 เมษายน ได้ให้โรงพยาบาลตามเส้นทางหลัก เตรียมการให้การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรตลอด24 ชั่วโมง ซึ่งความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุช่วงขากลับนี้ ส่วนใหญ่เกิดมาจากความเมื่อยล้า จากการฉลองสงกรานต์ อาจพักผ่อนไม่เพียงพอ   จึงขอแนะนำให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถ ทั้งรถส่วนตัวและรถโดยสารทุกชนิด ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม โดยควรตรวจสภาพความพร้อมรถ และตนเอง ควรนอนให้เต็มอิ่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมึนเมาทุกชนิด อย่าหวังพึ่งเครื่องดื่มชูกำลัง และขอให้แวะพักที่จุดบริการร่วมที่อยู่บานเส้นทางหลวง ในระยะทางทุก 200 กิโลเมตรเพื่อคลายความเมื่อยล้า ป้องกันหลับใน และกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย