'สปสช.'ยอม'สป.สธ.'แก้ระเบียบการใช้เงิน

Thu, 2014-04-17 14:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 16 เมษายน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ทำหนังสือทักท้วงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ โดยให้ยกเลิกระเบียบการจัดสรรเงินผ่านบัญชี 6 ของสำนักงานสาขาจังหวัด สปสช. ซึ่งเป็นเงินส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยจากการรับบริการทางการแพทย์ ฯลฯ รวมทั้งขอให้ สปสช.ยกเลิกหน้าที่ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ในการเป็นผู้อำนวยการ สปสช.สาขาจังหวัด เนื่องจากซ้ำซ้อนกับการทำงานของ สป.สธ.ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงหลังพบการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ของ นพ.สสจ. โดย สปสช.ต้องดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 18 เมษายนนี้ ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ติดตามเรื่องดังกล่าว แต่ได้มอบหมาย นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัด สธ.ดูแลประเด็น สตง.ท้วงติง และมอบให้ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ดูแลเรื่องการพัฒนาระเบียบการทำงานต่างๆ

แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 17 เมษายน สปสช.จะแถลงข่าวเรื่องนี้ โดยจะปรับระเบียบและยกเลิกให้ นพ.สสจ. เป็นผู้อำนวยการ สปสช.สาขาจังหวัด ตามข้อทักท้วงของ สป.สธ. และมอบให้ สปสช.สาขาจังหวัดทำหน้าที่บริหารและกระจายเงินไปยังโรงพยาบาลแทน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 17 เมษายน 2557