'สปสช.'ตัดใจยกเลิกแล้วผอ.ระดับจังหวัด

Thu, 2014-04-17 14:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.ตัดสินใจยกเลิกให้ นพ.สสจ.เป็น ผอ.สปสช.สาขาจังหวัดตามข้อทักท้วงของ สธ. โดยจะมอบให้ สปสช.สาขาจังหวัดทำหน้าที่นี้แทน ยอมรับกระทบผู้ป่วยล้างไตระยะสั้น แต่ระยะยาวเชื่อไม่มีปัญหา

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่ได้ส่งหนังสือเลขที่ สธ. 0209.01/301 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2557 เพื่อขอให้มีการยกเลิกระเบียบการจัดสรรเงินผ่านบัญชี 6 ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคลกรณีการล้างไต หรือค่าตอบแทนอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และขอให้มีการระงับการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ในประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วง โดยให้เวลา 15 วันในการตอบกลับเรื่องการหารือร่วมกัน ไม่เช่นนั้นจะทบทวนการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทำหน้าที่เป็น ผอ.สปสช.จังหวัด ว่า ตั้งแต่ที่ได้ยื่นหนังสือไปตั้งแต่วันนั้น ยังไม่มีการหารือร่วมกันแต่อย่างใด อีกทั้งยังติดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์จึงยังไม่ได้มีการหารือกัน แต่ไม่แน่ใจว่าได้มีการหารือกับ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ.หรือไม่ เรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาสำหรับการบริหาร แต่ยืนยันว่าประชาชนต้องได้รับการบริการเท่าเดิม

แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุขกล่าวว่า ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ สปสช.จะมีการแถลงข่าวกรณีข้อท้วงติงของ สตง.ที่ส่งผลกระทบต่อ สสจ. สาเหตุจากการใช้จ่ายเงินบัญชี 6 ซึ่งมีทั้งเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยจากการรับบริการทางการแพทย์ งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ฯลฯ ที่พบว่ามีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมไปถึงจะชี้แจงประเด็นการบันทึกข้อมูลส่ง สปสช. เพื่อรับค่าใช้จ่าย สร้างภาระงานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รวมทั้งการทำหน้าที่ของ สปสช.สาขาจังหวัดที่ซ้ำซ้อนกับ สธ. โดยล่าสุดมีการหารือกันว่าจะยก เลิกให้ นพ.สสจ.เป็นผู้อำนวยการ สปสช.สาขาจังหวัด ตามข้อทักท้วงของ สธ. โดยจะมอบให้ทาง สปสช.สาขาจังหวัดทำหน้าที่นี้แทน ซึ่งในระยะสั้นอาจกระทบต่อการบริการผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยล้างไต เนื่องจากไม่มีคนกลางในการบริหารงบ ก็อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการ แต่ในระยะยาวจะไม่ส่งผลกระทบ ส่วนประเด็นอื่นๆ จะมีการยกเลิกทั้งหมด คือไม่ต้องให้ สสจ.บริหารงบ แต่จะให้ สปสช.สาขาจังหวัดเป็นผู้บริหารแทน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 17 เมษายน 2557