ระดมแพทย์ 18 สาขาตรวจสุขภาพ ปชช.ฟรี 21 เม.ย.

Thu, 2014-04-17 21:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ. แพทยสภา และสถาบันพระปกเกล้า ระดมแพทย์ 18 สาขา ตรวจสุขภาพประชาชนฟรี วันที่ 21 เม.ย. ที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่โรคเด็กถึงโรคผู้สูงอายุ ปอด หัวใจ ผ่าตัดสมอง รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแพทย์แผนไทย บริการทำฟัน

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แถลงข่าวว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์รุ่นที่ 2 (ปธพ.2) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ โดยให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจรฟรี เป็นการบรรเทาปัญหาการรอคอยและความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชน ซึ่งจัดในวันที่ 21 เม.ย. นี้ เวลา 08.00-18.00 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
       
ศ.ดร.บวรศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเวลา 15.00 น. ณ โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เวลา 16.30-17.30 น. ยังจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ “สวดพระปริตร” อธิษฐานจิตปฏิบัติบูชา นำโดยอาจารย์อารยวังโส พระวิปัสสนาจารย์ สายปฏิปทาหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ เจ้าอาวาสวัดพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
       
ด้าน นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะมีการระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ในการให้การตรวจรักษาประชาชน กว่า 500 คน จาก 18 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ ตรวจรักษาโรคเด็ก โรคผู้สูงอายุ โรคปอด โรคหัวใจ ไทรอยด์ ผ่าตัดโรคหูน้ำหนวก ส่องกล้องกระเพาะอาหาร ขยายเส้นเลือดหัวใจ ผ่าตัดสมอง ตรวจอัลตราซาวนด์ แมมโมแกรม ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเอ็คโค ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนสำรองการรักษาได้ที่ โทร. 0-3252-3000 อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนที่อยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.