ตั้งนิติกรแล้ว เตรียมประชุมกก.สภาวิชาชีพหมอนามัยนัดแรก 15 พ.ค.

Sun, 2014-05-04 16:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ.ตั้งนิติกรเชี่ยวชาญแล้ว คาดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขนัดแรก 15 พ.ค.นี้ หลังล่าช้ามากว่า 4 เดือน ด้านหมออนามัยลุ้นช่วยยกระดับวิชาชีพ ประชาชนเชื่อมั่น และหมออนามัยได้รับการคุ้มครอง หลังเรียกร้องมานาน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเดินหน้า พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ภายหลังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 แต่เกิดความล่าช้าจนไม่สามารถตั้งสภาวิชาชีพการสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ ว่า ทุกอย่างอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ที่ยังติดปัญหาก็เพราะเรื่องตัวบทกฎหมายว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ ที่จะต้องมีนิติกรเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง แต่ขณะนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ล่าสุดปลัด สธ.แต่งตั้งนิติกรดังกล่าวแล้ว ทำให้กรรมการครบองค์ประชุม สามารถเรียกประชุมนัดแรกได้ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยจะมีการพิจารณาในเรื่องกฎเกณฑ์จริยธรรมของวิชาชีพการสาธารณสุข ทั้งหมออนามัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆ 

"จริงๆ วิชาชีพนี้เดิมที สธ.จะเป็นผู้ดูแล โดยการทำงานของวิชาชีพเหล่านี้จะต้องทำาภายใต้การดูแลของแพทย์ แต่เมื่อมีกฎหมายดังกล่าวจะทำให้วิชาชีพดังกล่าวดูแลกันเองได้ เหมือนวิชาชีพทั่วไป โดยจะมีสภาวิชาชีพการสาธารณสุขขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลนั่นเอง" นพ.ทรงยศ กล่าว 

นายสำเริง จงกล ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมออนามัยทุกคนต่างรอด้วยความหวัง เนื่องจากหากมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาควบคุมดูแล จะเป็นการยกระดับวิชาชีพขึ้น นอกจากประชาชนจะเชื่อมั่นแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะได้รับการคุ้มครอง ดูแลในการทำงานด้วย 

"เมื่อมีการตั้งสภาวิชาชีพสาธารณสุขแล้ว จะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหมออนามัยที่มาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกได้รับการคุ้มครองดูแล เนื่องจากจะมีการคุ้มครองกรณีหากเกิดปัญหาระหว่างการรักษา หรือมีปัญหาในเรื่องวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม หน้าที่การรักษาดูแลผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหมออนามัยนั้น จะเป็นการให้บริการผู้ป่วยเบื้องต้น วินิจฉัยคัดกรองผู้ป่วยโรคทั่วไป ไม่ใช่โรคยาก เพียงแต่จะมีการสอบ การฝึกอบรม และมีใบประกอบโรคศิลปะให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมออนามัยเป็นครั้งแรก ซึ่งหากมีการดำเนินการเสร็จสิ้น นอกจากจะส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหมออนามัยแล้ว ยังทำให้ประชาชนได้รับความมั่นใจมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นด้วย” นายสำเริง กล่าว