ปลัดสธ.เผยรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์-รพ.แม่ลาว โครงสร้างไม่ถูกกระทบจากแผ่นดินไหว

Wed, 2014-05-07 13:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมอณรงค์ลงพื้นที่ จ.เชียงราย สำรวจความเสียหายของสถานบริการจากเหตุแผ่นดินไหว พบ รพ.สต.ดงเทพนิมิตร อ.เมือง ได้รับความเสียหายมากแต่ยังสามารถให้บริการที่อาคารหลังเก่าได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวซ้ำ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่จังหวัดเชียงราย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถานบริการ 3 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแม่ลาว และรพ.สต.ดงเทพนิมิตร อ.เมือง จ.เชียงราย ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงพยาบาลต่างๆในเบื้องต้นโครงสร้างหลักของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่ลาว ไม่ได้รับการกระทบกระเทือน ได้รับความเสียหายที่ผนังมีรอยร้าว สามารถให้บริการปกติ หากไม่มีการเกิดอาฟเตอร์ช๊อคซ้ำขึ้นอีก ก็สามารถขนย้ายผู้ป่วยกลับเข้าภายในอาคารได้ สำหรับรพ.สต.ดงเทพนิมิตร อาคารสถานีอนามัยได้รับความเสียหาย แต่สามารถให้บริการประชาชนได้ที่อาคารหลังเก่าซึ่งใช้การได้ดี

นอกจากนี้ยังได้รับรายงานในส่วนของโรงพยาบาลพาน อาคารหลังเก่าพัง ส่วนหลังใหม่สามารถใช้การได้ ซึ่งทีมช่างยืนยันว่าโครงสร้างหลักของโรงพยาบาลยังอยู่ ทั้งนี้อาคารของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สร้างหลังปี 2540 จะมีการออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวด้วย

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า ในวันนี้ได้มีการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงและเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดแผ่นดินไหวซ้ำ หรือภัยพิบัติต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังเกิดเหตุ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่