มติบอร์ด สปสช. เห็นชอบช่วยเหลือ รพ.-รพ.สต.ได้รับกระทบแผ่นดินไหว

Wed, 2014-05-07 16:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บอร์ด สปสช. เห็นชอบการช่วยเหลือหน่วยบริการรักษาที่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว จ.เชียงราย-เชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงส่วนโครงสร้าง เหตุเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรง สร้างความเสียหายอย่างหนัก หวั่นกระทบงานบริการรักษาผู้ป่วย เร่งเดินหน้าปรับปรุง

ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต – นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.)เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ในวันนี้ (7 พ.ค.) มีวาระด่วนคือการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหน่วยบริการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีขนาดความแรง 6.3 ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลางที่จังหวัดเชียงราย และมี After shock ต่อเนื่อง ส่งผลทำให้สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเสียหาย 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่องคาน อ.พาน และ รพ.สต.อีก 1 แห่ง ใน อ.แม่ลาว และที่จังหวัดเชียงใหม่อีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลฝาง

นพ.จรัล กล่าวว่า รายละเอียดความเสียหายของหน่วยบริการนั้น เบื้องต้นได้รับรายงานจากที่ประชุมทราบว่าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลแม่ลาว โครงสร้างหลักไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากแรงสั่นสะเทือน แต่มีผนังอาคารได้ความเสียหายและปรากฏรอยร้าว  ขณะที่โรงพยาบาลพาน อาคารหลังเก่าพัง โดยทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีดำเนินการซ่อมปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการบริการผู้ป่วยได้ดังเดิม

ทั้งนี้ในการช่วยเหลือหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบนั้น สปสช.สามารถดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการในกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2555” ได้ ซึ่งมีการกันงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินการ ปัจจุบันมีจำนวน 870 ล้านบาท จึงได้มีการนำเสนอต่อ บอร์ด สปสช.เป็นวาระด่วน เพื่อให้มีการช่วยเหลือหน่วยบริการ ทั้งกรณีที่มีประชาชนเข้ารับบริการข้ามสิทธิ์ รวมถึงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่โดยเร็ว ซึ่งทางบอร์ด สปสช.ได้เห็นชอบตามที่เสนอ พร้อมให้รีบดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานบริการรักษาพยาบาลประชาชน

“เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีความร้ายแรงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย และได้สร้างความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะอาคารสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงหน่วยบริการรักษาพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยเหตุนี้บอร์ด สปสช.จึงได้เห็นชอบให้ทำการช่วยเหลือเป็นการด่วน เพื่อให้หน่วยบริการสามารถกลับมาบริการผู้ป่วยได้ดังเดิม ซึ่งการช่วยเหลือนี้เฉพาะแค่การซ่อมแซมเท่านั้น ไม่รวมถึงการก่อสร้างใหม่” นพ.จรัล กล่าว และว่า จากนี้จะมีการประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือต่อไป