หนุนเด็กไทยดื่มนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพแข็งแรง สูงใหญ่ ฟันไม่ผุ

Thu, 2014-05-08 16:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมเด็กไทยดื่มนมฟลูออไรด์เพื่อสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สูงใหญ่ และป้องกันฟันผุ เล็งขยายพื้นที่โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทยเพิ่มอีก 4 จังหวัด ส่งผลให้ขณะนี้มีเด็กไทยกว่าหนึ่งล้านคนได้ดื่มนมฟลูออไรด์     

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2557) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2543 ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก และการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษ ในรูปแบบของการเสริมฟลูออไรด์ผ่านทางนมซึ่งอยู่ในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเพื่อป้องกันฟันผุ

นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทยเริ่มครั้งแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบปัญหาฟันผุสูงและมีฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคต่ำ โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนมฟลูออไรด์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในรูปแบบนมพาสเจอร์ไรซ์ขนาดถุงละ 200 มิลลิลิตร  มีปริมาณฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัม/ถุง ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และพบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดโรคฟันผุในฟันแท้ได้ร้อยละ 34.4 โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ไม่พบผลเสียเรื่องฟันตกกระ ซึ่งเด็กยังคงต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ตามปกติ

“ระยะที่ 2 ในปี 2548 กรมอนามัยได้ขยายโครงการไปใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ขอนแก่น  สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ และพัทลุง ส่งผลให้ขณะนี้มีเด็กไทยกว่าหนึ่งล้านคนได้ดื่มนมฟลูออไรด์ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และโรงนมอื่น ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 20 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุดได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 4 จังหวัดภาคใต้ซึ่งพบปัญหาฟันผุสูง ได้แก่ ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีโรงนมอีก 3 แห่ง อยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อผลิตนมฟลูออไรด์รองรับเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ยังได้พัฒนาเทคนิคการผลิตนมผงฟลูออไรด์เพื่อสนับสนุนไปยังโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และโรงเรียนในโครงการฯ จะร่วมกันรณรงค์ให้เด็กทุกคนได้ดื่มนมเพื่อสุขภาพที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และกรมอนามัยยังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนความรู้และการดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์ไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศเกาหลี มาเลเซีย บรูไน และมองโกเลีย โดยมีโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการผลิตนมฟลูออไรด์ทั้งในและต่างประเทศ