ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. สนองรับยุคทีวีดิจิตอล ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทั้งช่วย อกอึ๋ม แข็งปั๋ง ลดอ้วนผิวขาว ใส ฯลฯ หลอกลวงผู้บริโภคหลงเชื่อ รุดจัดอบรมให้ความรู้การจัดการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกอบการทางโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวีหวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขปัญหา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย กำ จัดให้หมดไปจากทีวีไทย ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยว่า จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้น ได้ส่งผลต่อทัศนคติและการบริโภคของประชาชนในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามคำโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เช่น อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ อ้างสรรพคุณทำให้หน้าอกโตอ้างสรรพคุณช่วยให้ผิวขาว ใส ลดความอ้วน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2557) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การแก้ไขปัญหาโฆษณา” โดยผนึกกำลังหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ผู้ประกอบการจากสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(แห่งประเทศไทย) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ จากโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวีเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติต่อการกำกับดูแลของภาครัฐ ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายได้

อย. และภาคีเครือข่ายได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต และคณะทำ งานพัฒนาระบบการกำ กับดูแลปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนและจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อต่าง ๆ ให้หมดไปจากทีวีไทยอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป