ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.ยันมะกันแค่ยกเลิกยาสูตรผสมพาราฯเกิน 325 มิลลิกรัมต่อเม็ด ไม่ได้ยกเลิกทุกทะเบียน แต่คนไทยยังมีปัญหาใช้ยาพาราฯเกินจำเป็น สั่งคณะทำงานพาราฯ ศึกษาขนาดยา วิธีใช้ ทั้งสูตรเดี่ยว สูตรผสม แนะห้ามกินเกินวันละ 8 เม็ด

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีข่าวสหรัฐอเมริกาสั่งทบทวนปริมาณยาพาราเซตามอล เนื่องจากเกรงผู้กินจะได้รับผลกระทบ ขณะที่ อย. ไทยยังไม่มีการทบทวน ว่า อย.มีคณะทำงานเฝ้าระวังพิจารณาตำรับยาต่างๆ อยู่แล้ว หากยากลุ่มไหนเสี่ยงหรือมีผลกระทบก็จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการทบทวนตำรับยาทันที ส่วนในประเด็นการทบทวนปริมาณยาพาราเซตามอลของสหรัฐอเมริกา อย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตให้ยกเลิกยาสูตรผสมเฉพาะที่เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ (Prescription combination drug products) ที่มีพาราเซตามอลเกินกว่า 325 มิลลิกรัมต่อเม็ด/แคปซูล ซึ่งยาดังกล่าวเป็นยาสูตรผสมของพาราเซตามอลกับยากลุ่มบรรเทาอาการปวดอย่างแรง เช่น ไฮโดรโคโดน ไบรทาเทรท (Hydrocodone Britartrat) , ออกซีโคโดน ไฮโดรคลอไรด์ (Oxycodone HCL) และโคเดอีน (Codeine) เนื่องจากไม่ปลอดภัย อาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อตับได้
       
"อย.สหรัฐฯ ไม่ได้ยกเลิกทะเบียนพาราเซตามอลที่มีปริมาณเกินกว่า 325 มิลลิกรัมทุกทะเบียน อย่างไรก็ตาม อย. เห็นถึงปัญหาการใช้ยาพาราเซตามอลเกินความจำเป็นในไทย ขณะนี้ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการศึกษาและทบทวนข้อมูลทางวิชาการของยาพาราเซตามอลเกี่ยวกับขนาดยา วิธีใช้ ทั้งสูตรตำรับยาเดี่ยวและสูตรตำรับยาผสมแล้ว โดยจะมีการนำข้อมูลการพิจารณายกเลิกทะเบียนยาสูตรผสมของ USFDA มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลเดิมด้วย เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับคนไทยและลดปัญหาอันตรายจากการใช้ยา" รองเลขาธิการ อย. กล่าว
       
นพ.ปฐม กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ปี 2536 อย.ประกาศกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาทุกตำรับที่มีส่วนประกอบของพาราเซตามอล ต้องแสดงข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษต่อตับ และข้อแนะนำไม่ให้กินยาติดต่อกันเกิน 5 วัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับยาเป็นเวลานานและเกินขนาด รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคตับ ไต ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา เพื่อความปลอดภัย ขอให้อ่านฉลากและเอกสารอย่างถ้วนถี่ และปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ไม่ควรกินยาเกินกว่าปริมาณที่ระบุ โดยเฉพาะยาพาราเซตามอลไม่ควรกินเกินวันละ 8 เม็ดๆ ละ 500 มิลลิกรัม และหากมีความผิดปกติหรือมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา อาทิ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร บวมบริเวณท้อง กดเจ็บบริเวณตับ ขอให้พบแพทย์โดยด่วน