‘พนันบอล’ ปัญหายอดฮิตสายด่วน แนะสังเกต 5 สัญญาณติดโรคพนัน

Thu, 2014-06-05 08:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสุขภาพจิต เผย ร้อยละ 30 ของการขอรับบริการปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกพนัน 1323 เป็นปัญหาพนันบอล เตือนคอพนัน มีแต่เสีย เสียสุขภาพกาย สุขภาพจิต  เสียสัมพันธภาพ เสียทรัพย์  และเสียประวัติ แนะสังเกต 5 สัญญาณเสี่ยงติดโรคพนัน

นพ.เจษฎา  โชคดำรงสุข   อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า พนันบอล เป็นพฤติกรรมการติดที่ง่ายและรวดเร็ว  เพราะแอบแฝงไปกับกีฬา ทำให้ผู้เล่นไม่ถูกเพ่งเล็ง  ประกอบกับบรรยากาศช่วงบอลโลกมีผลเร้าใจให้วางเดิมพัน สำหรับช่องทางการเล่น จากการสำรวจพฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นพนันในประเทศไทย ปี 2556 โดย ศูนย์การศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า  กลุ่มนักศึกษานิยมเล่นพนันบอลผ่านเจ้ามือ รองลงมา เล่นกันเองกับเพื่อน และเล่นผ่านเว็บไซต์  โดยใช้สื่อออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสารในการเล่นพนันบอลมากที่สุด และ จากข้อมูลสถิติการให้บริการปรึกษาสายด่วนเลิกพนัน 1323  ของกรมสุขภาพจิต  ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 จำนวน 259ครั้ง  พบว่า ร้อยละ 30 เป็นปัญหาพนันบอล  ผู้รับบริการอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงาน  เกือบครึ่งของผู้รับบริการระบุว่ามีผลกระทบต่อครอบครัว (ร้อยละ49.15)  รองลงมา มีปัญหาหนี้สิน (ร้อยละ 27.11)  และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ (ร้อยละ 22.03)  ทั้งนี้ ผู้มีปัญหาพนันบอลจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด  ภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย และใช้สารเสพติดสูงกว่าคนทั่วไป 2-5 เท่า อย่างไรก็ตาม โรคติดพนันสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการทำพฤติกรรมบำบัดและการรักษาด้วยยา โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ต้องการกำลังใจจากบุคคลรอบข้างเป็นอย่างมาก แต่ทางที่ดี ควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ ดูบอลให้สนุก ไม่สร้างทุกข์ด้วยการพนัน จะดีที่สุด

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้แสดงความห่วงใยคอบอลที่จะติดตามชมบอลโลกครั้งที่  20  ที่กำหนดจัดขึ้นที่ประเทศบราซิล ซึ่งมีเวลาแตกต่างจากประเทศไทยถึง 11 ชั่วโมง ทำให้เวลารับชมมักเป็นช่วงเวลาดึกประมาณตี 1 ถึง ตี 3 ว่า ผลกระทบจากการนอนไม่เพียงพอที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่

1.ด้านอารมณ์ อาจเปลี่ยนแปลงง่าย  เช่น  หงุดหงิดบ่อย  อารมณ์เสียง่าย

2.ด้านการนอน  เนื่องจากวงจรการนอนถูกรบกวนจึงทำให้หลับยาก

3.ด้านการงาน  เมื่อนอนน้อยจะมีผลต่อสมาธิและความจำจึงมีโอกาสทำงานผิดพลาดได้ง่าย

4. ด้านสุขภาพกาย จำนวนชั่วโมงพักผ่อนที่ไม่เพียงพอย่อมส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ลดลง ทำให้เจ็บป่วยง่ายและร่างกายอ่อนล้า

5.ด้านสุขภาพจิต  ในผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่เดิม  การนอนหลับไม่เพียงพอเป็นสาเหตุ สำคัญของการกำเริบของโรค ทั้งโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภท

ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวเสริมว่า โรคติดพนัน (Pathological Gambling) เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยไม่สามารถต่อต้านแรงกระตุ้นหรือความอยากของตนเองได้จะหมกมุ่นเหมือนกับผู้ป่วยย้ำคิดย้ำทำ ผู้ป่วยติดสุราหรือสารเสพติด ซึ่งกลไกที่ทำให้เกิดความผิดปกติของสมองเหล่านี้จะคล้ายกัน คือ สมองส่วนอยากทำงานเหนือสมองส่วนคิด ทำให้ผู้ที่ติดการพนันไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นที่อยากจะเล่นการพนันได้ จนส่งผลเสียต่อชีวิตในด้านต่างๆ ตามมา ทั้งนี้ สามารถสังเกต 5 พฤติกรรมเสี่ยงของการติดพนันบอล ได้แก่

1. เชียร์ทุกคู่แม้ไม่รู้จัก

2. สุขภาพย่ำแย่ ตั้งตารอคอยจนไม่หลับไม่นอน

3.รวยผิดปกติ หรือเงินขาดมือ พนันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบทุ่มสุดตัว และไม่สามารถหยุดเล่นได้แม้จะพยายามหยุดละ เลิก แล้วก็ตาม ทั้งนี้ อาจทำเรื่องผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาเล่นต่อหรือนำไปใช้หนี้

4.ฉุนเฉียวง่าย พูดปด ปกปิดเพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับการเล่นพนัน หรือขอยืมเงินผู้ อื่นไปจ่ายหนี้ เกิดปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

5.ไม่สนใจการเรียนและการงาน หมกมุ่นอยู่กับการพนันตลอดเวลา เคร่งเครียด พกโพยบอล

 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันการติดพนันบอล 

1.บริหารเวลาให้เหมาะสม  โดยแบ่งเวลาในการดูบอล การดูแลครอบครัว  การทำงาน  และการพักผ่อน  เช่น จัดทำตารางติดตามชมเฉพาะคู่โปรดหรือนัดสำคัญๆ ทั้งนี้ การอดนอนเพื่อดูบอลไม่ควรติดตามต่อเนื่องนานเกิน  2 วัน หรือติดตามจากสื่ออื่นแทน แต่ต้องไม่ทำให้เสียการเรียนและการงาน

2.อย่านิ่งนอนใจ ต้องยอมรับ เปิดใจเข้าหา หากพบว่าตนหรือคนใกล้ชิดเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงติดพนันบอล หาโอกาสเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือหยุดการเล่นให้ได้

3.ปรึกษาผู้เชียวชาญ

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้นำเทคนิคการให้การปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่า MI (Motivational Interview) ซึ่งเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยผู้ให้การปรึกษาจะสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล และใช้คำถาม เพื่อให้เกิดการฉุกคิด ถึงทางเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดจนเพิ่มแรงจูงใจให้เลิกพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดผลเสีย โดย  ได้จัดอบรมผู้ให้บริการปรึกษาที่เชี่ยวชาญเทคนิคดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ในการให้บริการปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่าย 17 โรงพยาบาลและสถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์ขอข้อมูลและเข้ารับการปรึกษาได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 : ปรึกษาปัญหาพนัน  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่dmh1323@dmh.mail.go.th ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ กล่าว