“ไวรัสตับอักเสบซี” ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย

Thu, 2014-06-05 09:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เชิญตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีและฟังบรรยาย ไวรัสตับอักเสบซี ภัยเงียบที่คุกคามคนไทย เสาร์ที่ 21 มิ.ย.นี้ ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 

ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 กล่าวว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยาฉีดและยาทานซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง และอาจมีผลข้างเคียงในการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี สายพันธุ์ 3 และมีความรุนแรงของอาการที่ตับตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้ารับการรักษาได้ในระบบประกันสุขภาพโดยใช้สิทธิ์บัตร 30 บาท และบัตรประกันสังคม 

ดังนั้น ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน57 เวลา 12.30-15.30น. ณ ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ชั้น 9 ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ จึงได้จัดประชุมให้ความรู้เรื่องไวรัสตับอักเสบซี รับฟังการบรรยายและตรวจคัดกรอง รวมถึงตรวจหาสายพันธุ์ไวรัสสำหรับผู้ที่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี(ฟรี) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ 02-2564946 คุณมุกรวี (พยาบาล)