บอร์ดสปส.เคาะ 1.2 หมื่นล้านเพิ่มลงทุนต่างประเทศ

Thu, 2014-06-12 09:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บอร์ดสปส. เคาะเงินลงทุนในต่างประเทศ 1.2 หมื่นล้านบาท หวังรับกำไรปีละ 1 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าเพิ่มสิทธิประโยชน์ แจงผลงานครึ่งปีแรกทะลุเป้า

วันที่ 11 มิ.ย. ที่สำนักงานประกันสังคม ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน แถลงผลงานครึ่งปีแรก 2557 ว่า สปส. ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานการลงทุนให้มีความคล่องตัวรองรับกานลงทุนที่เติบโตมากขึ้น โดยขยายสัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยตั้งเป้าเพิ่มเงินลงทุนให้เป็น 2 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 จากปัจจุบัน 1.1 ล้านล้านบาท พร้อมตั้งเป้าว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มจากร้อยละ 4.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.5 ต่อปี เพื่อรองรับการจ่ายเงินบำนาญและบำเหน็จชราภาพ ทั้งนี้ สปส. กำลังอยู่ระหว่างการยกระดับ สำนักบริหารการลงทุนให้เป็นหน่วยงานอิสระ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีลักษณะการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง โปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถแข่งขันได้อย่างคล่องตัวโดยทีมงานมืออาชีพ ในการบริหารงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงยิ่งขึ้น ซึ่งได้เสนอเรื่องนี้ต่อ คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบแนวคิดของ สปส. แล้ว โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งให้ปลัดกระทรวงแรงงาน นำไปเสนอแผนงานกับ คสช. ต่อไป 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนทีผ่านมา คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้มีมติให้ขยายสัดส่วนการลงทุนใน 2 ส่วน คือ การนำผลกำไรที่ได้จากการลงทุนตราสารหนี้ไปลงทุนในหุ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และการเพิ่มเงินลงทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่จำหน่ายในประเทศไทย อีกไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นอีกกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท
       
นอกจากนี้ สปส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 98 แห่ง ในการจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน แห่งละ 2 แสนบาท ในการทำหน้าที่ตรวจรักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน อาทิ การปวดเมื่อยร่างกาย หรือ ระบบทางเดินหายใจ ขณะที่การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน 1,765,708 คน จากเป้าที่ตั้งไว้จำนวน 1,759,000 คน ในสิ้นปีนี้
       
ดร.อำมร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สปส. ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการให้บริการทางการแพทย์ ดังนี้ เพิ่มรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมของผู้ทุพลภาพ จาก 50 รายการเป็น 85 รายการ และเพื่มรถนั่งคนพิการเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และให้สามารถเบิกค่าซ่อมแซมได้ หากอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไม่มในรายการที่กำหนดสามารถเบิกเพิ่มได้ตามรายการของกรมบัญชีกลาง ซึ่งในปี 2557 มีผู้ทุพพลภาพจำนวน 10,016 ราย จะใช้งบประมาณจำนวน 4.5 ล้านบาท รวมทั้งจะเพิ่มรายการค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจร่างกายผู้ทุพพลภาพจาก 200 บาทต่อราย เป็น 500 บาทต่อราย การตรวจนอกสถานที่จาก 200 บาทต่อชั่วโมงต่อราย เป็น 500 บาทต่อชั่วโมงต่อราย แต่ไม่เกิน 2,500 บาท ซึ่ง สปส. จะออกเป็นประกาศคณะกรรมการแพทย์เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมต่อไป