“ไต” ตายเพิ่ม ‘1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 60 ปี’

Sun, 2014-06-22 10:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

จำนวนผู้ป่วยโรคไต “เพิ่มสูง” ขึ้นทุกปี ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 10,000 คน/ปี เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13,000 กว่าคน  1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 60 ปี

สัญญาณอันตรายบ่งบอกโรคไต 6 ประการ  

1.ปัสสาวะขัด 2.ปัสสาวะสีเข้มแบบสีน้ำล้างเนื้อ  3.ปัสสาวะบ่อย  4.บวมหน้า บวมเท้า  5.ปวดหลัง ปวดเอว  6.ความดันโลหิตสูง

ลดเสี่ยงโรคไต : กินอาหารที่ไม่เค็มจัด ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้พอเพียง งดบุหรี่ หลีกเลี่ยงสุรา ดื่มน้ำสะอาดอย่างพอเพียง เป็นต้น

ข้อดี-ข้อด้อย ของการรักษาโรคไตด้วยการฟอกเลือด ใน 3 ระบบหลักประกันสุขภาพ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทองหรือ30บาท)    

- ฟอกเลือดได้โดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

- สามารถได้รับยาฉีดสม่ำเสมอ

- เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก

- สามารถเลือกรับยาได้หลายชนิดไม่ขึ้นกับราคายา    

- ผู้ป่วยบัตรทองที่จะฟอกเลือด ต้องรออนุมัตินาน และถ้าจะฟอกเลือดโดยไม่ล้างช่องท้องก่อน ต้องจ่ายเงินเองทั้งหมด

- ส่งต่อไปรักษาที่สถานบริการเอกชนยากกว่าสิทธิข้าราชการ

ประกันสังคม    

- เบิกค่าการทำทางผ่านเข้าหลอดเลือด ปีละ 20,000 บาท

- เบิกค่ายาได้มากกว่าบัตรทอง ภายใต้ราคากลาง

- เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก

- สามารถเลือกรับยาได้หลายชนิดไม่ขึ้นกับราคายา    

- จำกัดจำนวนครั้งในการฟอกเลือด และส่วนใหญ่ต้องจ่ายส่วนเกิน 500-700 บาท/ครั้ง

- ผู้ป่วยบางรายที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าควรเริ่มฟอกเลือด แต่ผลเลือดไม่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายของประกันสังคม ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเอง

สวัสดิการข้าราชการ    

- สามารถเลือกการรักษาได้ทุกประเภท (ล้างช่องท้อง ฟอกเลือด เปลี่ยนไต)

- ค่าใช้จ่ายในการรักษาได้มากกว่าสิทธิอื่น และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

- สถานบริการยินดีรับเป็นผู้ป่วยประจำมากกว่าสิทธิอื่น    

- หากต้องมีการส่งตัวไปสถานบริการเอกชน ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลรัฐบาลทุก 6 เดือน

 

ข้อมูลจาก..การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4009?locale-attribute=th

ที่มา : เวบไซต์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) http://www.hsri.or.th