“โรคหลอดเลือดสมอง” อย่าประมาท : ตีบ ตัน แตก ตาย

Tue, 2014-06-24 19:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ตีบ & ตัน : หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมอง อุดตัน / ไหลเวียนลดลง
แตก : มีเลือดออกในหรือรอบๆ เนื้อสมอง
หากเกิดอาการ ถึงมือหมอภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง โอกาสพิการลดลง

สัญญาณเตือน!! โรคหลอดเลือดสมอง  
1.ปากเบี้ยว ทันทีทันใด 2.แขนขาอ่อนแรง  ทันทีทันใด  3. พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ออก ทันทีทันใด
หากสังเกตเห็นอาการดังกล่าวแล้วมารักษาทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ จะมีแนวโน้มในการรักษาฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเดิมได้
ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : ความเครียด  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคอ้วน  สูบบุหรี่  ดื่มสุรา เป็นต้น

สิทธิการรับบริการโรคหลอดเลือดสมอง ของ 3 กองทุน
บัตรทอง    
- มีการดูแลเฉพาะเพิ่มเติมจากค่าเหมาจ่ายรายหัว  
- รักษาผู้ป่วยด้วยยาสลายลิ่มเลือดตามที่กำหนด
- จ่ายค่าบริการเพิ่ม กรณีค่าเอ็กซเรย์สมอง ค่าทำกายภาพบำบัด     

ประกันสังคม
- ไม่มีการดูแลเฉพาะเพิ่มเติม ค่ารักษาเหมารวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัวของสิทธิประกันสังคมแล้ว
- รักษาผู้ป่วยด้วยยาสลายลิ่มเลือดตามที่กำหนด    

ข้าราชการ
- ไม่มีการดูแลเฉพาะเพิ่มเติม
- ใช้สิทธิตามระเบียบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง

ข้อมูลจาก การประเมินสมรรถนะระบบหลักประกันสุขภาพในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ http://kb.hsri.or.th

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)