สปส.เตรียมปรับเกณฑ์ส่งสมทบ 1 เดือน ใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้

Tue, 2014-07-01 22:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปส.เล็งปรับเกณฑ์ใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากปัจจุบันส่งเงินสมทบ 3 เดือนก่อนใช้สิทธิ เป็น 1 เดือนใช้สิทธิได้ ประธานบอร์ด สปส.เผยเดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เปิดเผยผลประชุมบอร์ด สปส.เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า คณะกรรมการการแพทย์ของ สปส.(บอร์ดการแพทย์ สปส.) ได้เสนอให้ปรับปรุงระเบียบการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จากปัจจุบันจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาล เป็นผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 1 เดือนก็สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้

ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิดในเรื่องนี้เพราะช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการใช้สิทธิ แต่ยังไม่ได้มีการลงมติให้ความเห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการการแพทย์ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าใด จึงได้ให้บอร์ดการแพทย์ สปส.ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องงบประมาณและนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หลังจากนี้ สปส.จะเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ต่าง ทั้ง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ชราภาพและเสียชีวิต ให้มีความทันสมัยและก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมา สปส.มีความระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุน เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว ทำให้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลบางเรื่องที่ผู้ประกันตนเรียกร้อง เช่น การพัฒนาสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและฟอกไตก็ไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงวันนี้กองทุนประกันสังคมมีความมั่นคงพอสมควรโดยเงินสะสมกว่า 1 ล้านล้านบาทก็ควรที่จะเดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้นกว่าในอดีตเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งในเรื่องของการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและฟอกไตก็ได้ดำเนินการไปแล้ว