“หกล้ม” สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุ“พิการ-เสียชีวิต”

Tue, 2014-07-08 08:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

5 สาเหตุแรกของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ  

ที่

สาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บ

จำนวน (%)

1

หกล้ม                                                    

40.4

2

อุบัติเหตุจากวัตถุต่างๆ เช่น ของมีคม   

11.5

3

ขับขี่จักรยานยนต์                                 

9.2

4

สัมผัสสัตว์มีพิษ                                    

7.2

5

การรักษาทางการแพทย์ที่ทำให้เกิดความผิดปกติ 

5.3

        

“หกล้ม” เป็นสาเหตุการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ สูงสุด 40.4%   
ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่หกล้ม จะพิการเรื้อรังหรือเสียชีวิตมากที่สุด ภายในไม่เกิน 1 ปี

ดังนั้น บ้านที่มีผู้สูงอายุหรือพื้นที่สาธารณะควรจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ราวจับบันได ราวจับในห้องน้ำ  พื้นทางลาด เป็นต้น

ข้อมูลจาก..หนังสือด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน และหนังสือการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550

ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่  http://kb.hsri.or.th

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)