คำสั่งศาลปกครองยกคำร้อง 2 บ.บุหรี่ฟ้องสธ.ปมภาพเตือนสูบบุหรี่

"ศาลปกครอง" ยกคำร้อง " 2 บริษัทบุหรี่" ฟ้อง "สธ." ปมประกาศแสดงรูปภาพ-คำเตือนสูบบุหรี่

วันที่ 8 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งในคดีคำร้องที่ 691/2556 คำสั่งที่ 234/2557 ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่าง ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยยี่ห้อ แอล แอนด์ เอ็ม และมาร์ลโบโร่ กับ ฟิลิป มอร์ริส โปรดัคส์ เอส.อา. ซึ่งเป็น ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ แอล แอนด์ เอ็ม และมาร์ลโบโร่ พร้อมกับเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าบุหรี่ซิกาแรตอีกหลายเครื่องหมายในประเทศไทย เป็น ผู้ฟ้องคดีที่ 1 และ 2 ตามลำดับ กับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ในคดีขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของซองบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีพื้นที่เพื่อการดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่างน้อย 2 ด้าน

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าว ไม่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อีกทั้งยังฟังไม่ได้ว่าการให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดี จะเป็นการยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังแต่ประการใดไม่ กรณีนี้จึงไม่ครบเงื่อนไขแห่งการที่ศาลปกครองจะมีอำนาจออกคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎได้

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
12 ชั่วโมง 14 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
12 ชั่วโมง 14 นาที ago
กลับด้านบน