8 องค์กรสุขภาพมอบหลักฐานดีเอสไอสอบทุจริต ผอ.-บอร์ดอภ.

Tue, 2014-07-22 15:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

8 องค์กรสุขภาพมอบหลักฐานดีเอสไอ สอบประเด็นทุจริต ผอ.อภ. และบอร์ดอภ. ปมการก่อสร้างโรงงานผลิตยาที่รังสิตที่มีเจตนาเอื้อประโยชน์กับบริษัทที่เคยทิ้งงาน เตรียมยื่นหนังสือให้คสช.อีกครั้ง ให้ปลด ปลัดสธ. และผอ.อภ. ในฐานะบอร์ด เหตุทำยาจำเป็นขาดตลาด แจงต้องการให้เลือกบอร์ดชุดใหม่ที่มีความสามารถ ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนมาบริหารงานแทน

ขอบคุณภาพจาก www.matichon.co.th

22 ก.ค.57 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เครือข่ายองค์กรสุขภาพ นำโดยนพ.วชิระ บถพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวงในฐานะตัวแทนชมรมแพทย์ชนบท ภญ.ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ตัวแทนชมรมเภสัชกรชนบท นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และน.ส.แสงศิริ ตรีมรรคา ตัวแทนกลุ่มรักหลักประกันสุขภาพ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอให้ดีเอสไอตรวจสอบคณะกรรมการองค์กรเภสัชกรรม(อภ.) ชุดที่มีนพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เป็นประธาน และนพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ที่มีพฤติการณ์ส่อทุจริต อันทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ โดยมีพ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจน์นิรันดร์กิจ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 2 รับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบ

นพ.วชิระ กล่าวว่า ชมรมแพทย์ชนบทได้นำหลักฐานมายื่นให้ดีเอสไอตรวจสอบ การก่อสร้างโรงงานผลิตยาย่านรังสิตของ อภ.ที่ ผอ.อภ.และบอร์ด ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและร่างทีโออาร์ใหม่และเอื้อประโยชน์กับบริษัทที่เคยทิ้งงานอีกทั้งยังไม่มีการขึ้นบัญชีดำกับบริษัทที่เคยทิ้งงานทั้งที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เคยทักท้วงไว้แล้วขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าโรงงานดังกล่าวไม่สามารถสร้างได้เสร็จทันตามกำหนด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ อภ. ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำเข้ามาแล้วแต่โรงงานยังสร้างไม่เสร็จทำให้เสื่อมสภาพ ยกตัวอย่างเครื่องจักรบางประเภทจะหมดอายุรับประกันตามสัญญา เช่น เครื่องทำความเย็นที่มีมูลค่านับร้อยล้านบาทหมดประกันไปเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา

ขณะที่โรงงานของ อภ. ย่านถนนพระราม 6 ต้องปิดปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานจีเอ็มพีในเดือน ต.ค.ปีนี้ ดังนั้น หากโรงงานย่านรังสิตเปิดไม่ทัน จะส่งผลกระทบกับการผลิตยาทำให้ยาขาดตลาด

ด้านนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เพื่อให้ปลด นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ นพ.สุวัช ในฐานะ ผอ.อภเนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนว่า นพ.สุวัช สั่งให้ลดการผลิตยาจำเป็น ที่กำไรน้อย ถือว่าไม่ได้ทำเพื่อประชาชน จึงต้องการให้มีการเลือกบอร์ดชุดใหม่ และพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถ ไม่มีผลประโยชน์ทำซ้อนมาบริหารงาน

ขณะที่ พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 กล่าวว่า หลังรับคำร้องจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเรียกผู้ร้องมาสอบว่าคำร้องมีมูลความผิดหรือไม่ นอกจากนี้จะขอเรียกเอกสารเบื้องต้นมาตรวจสอบด้วยเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคดีมีมูลความผิดหรือเกิดจากความเชื่อส่วนตัวของฝ่ายผู้ร้อง

อย่างไรก็ตาม หากคดีมีมูลจึงจะรับเป็นคดีพิเศษขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.อภ.หรือมีความผิดพลาดบกพร่อง ในการประมูลสัญญาซึ่งจะยึดตรวจสอบเอกสารเป็นหลัก ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขร้องให้ดีเอสไอ ตรวจสอบการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน และคดีทุจริตอื่น ดีเอสไอได้สรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ไต่สวนทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากเครือข่ายองค์กรสุขภาพยื่นหนังสือต่อดีเอสไอแล้ว จะไปยื่นหนังสื่อถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)อีกครั้ง เพื่อขอให้คสช.พิจารณาปลดนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เนื่องจากมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายของ อภ. นอกจากนี้จะมีหนังสือถึงซุปเปอร์บอร์ด เสนอให้จัดองค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อประชาชน มุ่งเน้นบทบาทในการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศในการตั้งราคาและคิดกำไรที่สมเหตุผล ไม่มุ่งแต่แสวงหากำไร