พระวรชายาฯ ทรงเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ขบวนแรก

Thu, 2014-07-24 16:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

วันนี้ (24 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีด้อยโอกาสที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ
       
ทั้งนี้ นพ.ณรงค์ กราบทูลรายงานมีใจความโดยสรุปว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 13,200 ราย มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เสียชีวิตปีละ 4,660 ราย เฉลี่ย 1 คนในทุก 2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่พบในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป รวมถึงสตรีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ มีประจำเดือนเมื่ออายุน้อย หรือหมดประจำเดือนเมื่ออายุมาก ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีไขมันมาก มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาตรวจรักษาด้วยอาการมีก้อนเนื้อ แผลที่เต้านม มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลจากหัวนม หากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะมีโอกาสหายขาดสูง โดยกรมอนามัยได้รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง และตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งมักคลำพบก้อนเมื่อมีขนาด 1 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งก้อนที่โตขึ้นจะมีโอกาสแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ทำให้การรักษาซับซ้อนและมีโอกาสเสียชีวิต
       
สำหรับการตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม หรือ แมมโมแกรม (Mammogram) สามารถตรวจพบก้อนขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 4 - 5 มิลลิเมตร สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากยังไม่แพร่กระจาย ค่าใช้จ่ายครั้งละ 2,000 บาท แต่ปัญหาคือยังไม่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้สตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตชนบทเข้าไม่ถึงบริการ สธ. จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติวโรกาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี 2555 เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงในชนบทเข้าถึงการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมเคลื่อนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน พร้อมตรวจคัดกรองด้วยตนเองเป็น

ทั้งนี้ ได้จัดหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ขบวน ออกให้บริการพื้นที่ต่างจังหวัด และถิ่นทุรกันดารทุกภาคของประเทศ ระหว่างปี 2556 - 2560 ตั้งเป้าให้บริการ 1 วันต่อ 1 อำเภอ และคัดกรองสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงปีละ 50,000 ราย หากพบว่าป่วยจะถูกส่งต่อเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่หรือศูนย์รักษาโรคมะเร็ง ซึ่งมี 7 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยขบวนแรกจะออกให้บริการที่อุดรธานีเป็นจังหวัดแรกใน ต.ค. นี้ ใช้งบประมาณ 65 ล้านบาท

หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ 1 ขบวน ประกอบด้วย รถตู้ประชาสัมพันธ์ รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 2 ห้อง รถนิทรรศการ แบ่งเป็น 2 ห้อง มีการแสดงหุ่นจำลองเต้านมที่ผิดปกติและมะเร็งเต้านม ฉายวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และความเป็นมาของโครงการ ข้อมูลสถิติ และวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องทะเบียนผู้ป่วย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องเอกซเรย์เต้านมให้บริการได้ 100 คนต่อวัน และห้องวินิจฉัยและตรวจอัลตราซาวนด์ด้วยเครื่องตรวจเต้านมคลื่นเสียงความถี่สูง
       
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงหมุนกุญแจทองเปิดโครงการ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ รถหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ขบวนแรก จากนั้นทรงประทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ จำนวน 120 ราย